Program „Czyste powietrze 2.0” – rusza nabór wniosków!

15 maja 2020 roku ruszył nabór wniosków do rządowego programu dotacyjnego „Czyste powietrze 2.0” z ważnymi zmianami dotyczącymi uproszczenia procedur weryfikacyjnych. Zmianie uległy nie tylko wnioski o dofinansowanie, ale i czas potrzebny na ich weryfikację oraz wielkości dotacji. Zwiększono również pakiet korzyści dla inwestorów instalacji fotowoltaicznej.

program czyste powietrze 2.0.

Program „Czyste powietrze” – czym jest?

Pierwsza edycja wniosków do programu dotacyjnego „Czyste powietrze” ruszyła w 2018 roku. Jest to program obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mający na celu obniżenie emisji substancji szkodliwych przedostających się do atmosfery. Dofinansowaniu podlega wymiana pieców i kotłów zasilanych paliwem stałym, termomodernizacja budynków oraz instalacja paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Dotacja przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz właścicieli lub współwłaściciel wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych. Nieruchomości muszą mieć wyodrębnioną księgę wieczystą.

Kto może skorzystać z programu „Czyste powietrze 2.0”?

Według nowych przepisów o przyznawaniu dotacji z programu dla instalacji fotowoltaicznej beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy upoważnione do poboru świadczenia o różnej wysokości:

  • podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  • podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka należącego do gospodarstwa domowego nie jest większy niż:

– 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym

– 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym

– 30-krotność kwoty wynagrodzenia minimalnego za pracę podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Program „Czyste powietrze 2.0” – najważniejsze zmiany

Założeniem drugiej edycji programu rządowego „Czyste powietrze 2.0” było maksymalne uproszczenie procedur uzyskiwania dotacji i odbiurokratyzowania programu. W związku z tym zrezygnowano z weryfikacji dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska na rzecz zaświadczeń wydawanych przez gminę. Niezbędna dokumentacja, dane techniczne oraz wysokość dochodów mogą być od teraz dostarczane w formie zaświadczeń, faktur VAT i rachunków imiennych. Co istotne, gminy są zobowiązane do pomocy wnioskodawcom w złożeniu wniosku o dofinansowanie do fotowoltaiki. Wnioskodawcy mogą także łączyć dotację z programów gminnych z dotacją z programu „Czyste powietrze 2.0”.

Uproszczeniu uległy także wnioski o dotację, dzięki czemu czas potrzebny na weryfikację dokumentów skrócił się z dotychczasowych 90 dni do maksymalnie 30 dni. Wnioski można składać za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej serwisu gov.pl.

Co istotne, dotacja z programu „Czyste powietrze 2.0” dotyczy wyłącznie inwestycji fotowoltaicznych zainstalowanych w budynkach już istniejących, a więc oddanych prawnie do użytku. Wnioskodawca inwestujący w panele fotowoltaiczne może jednak składać wniosek o dofinansowanie w przypadku przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie wcześniej jednak niż 15 maja. Nowa odsłona programu dotacyjnego zakłada także wsparcie inwestycji fotowoltaicznych już zakończonych.  

Program „Czyste powietrze 2.0” a inne programy dotacyjne dla fotowoltaiki

Istotną zmianą, jaka zaszła w warunkach przyznawania pomocy w programie „Czyste powietrze 2.0” jest możliwość łączenia dotacji z innymi programami dedykowanymi fotowoltaice. W nowym naborze wnioski składane do programu „Czyste powietrze 2.0” mogą być także kwalifikowane do programu „Mój prąd”. Wówczas wnioskodawca ma możliwość uzyskania dodatkowej dotacji do 5 tys. zł i nie musi przy tym składać dwóch osobnych wniosków. Co istotne, inwestycje w panele fotowoltaiczne są premiowane i będą uzyskiwały najwyższe dofinansowanie!

Jak wysoką dotację mogę uzyskać na fotowoltaikę?

W ramach programu „Czyste powietrze 2.0” formę dotacji podzielono na dwie grupy kwalifikacyjne – z podstawowym i podwyższonym poziomem finansowania. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania właściciele mikroinstalacji mogą uzyskać dofinansowanie do 32 tys. zł na zakup, instalację i wykonanie dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. W ramach podstawowego poziomu dofinansowania właściciel fotowoltaiki może się ubiegać o dotację w wysokości maksymalnie 25 tys. zł. Dodatkowo beneficjent, który pozyskał dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze 2.0” na instalację fotowoltaiczną, będzie mógł także ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Mój prąd” w wysokości maksymalnie 5 tys. zł. W takim wypadku wystarczy złożyć jeden wspólny wniosek.

 

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/rusza-program-czyste-powietrze-2-0/Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!