Klimatyzacja

Poznaj nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne przeznaczone dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

W Twoich wnętrzach zagości czyste i pozbawione zanieczyszczeń powietrze.

Sprawdź sam – to rozwiązanie dedykowane właśnie dla Ciebie!

Klimatyzacja

Poczuj się komfortowo w każdym pomieszczeniu dzięki niezawodnej i nowoczesnej klimatyzacji

Poznaj nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne dedykowane dla domu, biura oraz mieszkania.

Dzięki nim, stworzysz idealny klimat w pomieszczeniach i będziesz cieszyć się czystym, wolnym od zanieczyszczeń powietrzem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych klientów oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

Projektowania systemu klimatyzacji

Projekt obejmuje opracowanie idealnie dopasowanego systemu klimatyzacyjnego, który będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom klienta.

Sprzedaży klimatyzacji

Sprzedaż obejmuje wybór z szerokiej gamy urządzeń klimatyzacyjnych różnego typu sygnowanych znanymi markami w branży. Oferowane przez nas produkty wykonane są z wysokiej klasy materiałów, zaś sam design jednostek wewnętrznych umożliwia ich dowolną aranżację w każdym miejscu.

Montażu klimatyzacji

Montaż to profesjonalne usługi związane z zainstalowaniem klimatyzacji we wskazanym miejscu. Nasza firma dba o szybką realizację i dogodne terminy dopasowane do oczekiwań klientów.

Serwisu urządzeń

Serwis to opieka nad klientem, który posiada rozwiązania klimatyzacyjne. Pozwala on na przegląd instalacji oraz ewentualne skorygowanie jego parametrów.

Poznaj naszą ofertę

House Solutions swoją ofertę kieruje, zarówno do klientów indywidualnych, jak i firmowych. Gwarantujemy profesjonalnie wykonane prace podczas całego procesu realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem i serwisowaniem systemu klimatyzacji. Wspieramy każdego naszego Klienta, począwszy od wyboru optymalnego rozwiązania, które pozwala zrealizować potrzeby naszego zleceniodawcy, po fazę projektową, realizacyjną, montaż oraz opiekę serwisową.

Korzyści z posiadania klimatyzacji

Komfort

Oferowane przez nas rozwiązania klimatyzacyjne pozwalają na zachowanie optymalnej wilgotności powietrza, która utrzymuje się w granicach 40% – 65% oraz właściwej temperatury, która oscyluje w zakresie od 18 do 25 st. C. Temperaturę można dopasować do funkcji i przeznaczenia danego pomieszczenia, jak również do warunków atmosferycznych w danej porze roku czy miesiącu kalendarzowym. Zaawansowane układy klimatyzacji spełniają wszelkie te założenia i zapewniają komfort przebywania w danym pomieszczeniu, niezależnie od temperatury czy wilgotności powietrza na zewnątrz.

Czyste powietrze

Klimatyzacja stanowi kompleksowy sposób obróbki powietrza, pozwalający stworzyć w danym pomieszczeniu komfortowe warunki do pracy czy odpoczynku. Czynnikiem, który ułatwia ten proces, jest eliminacja powstałych we wnętrzu zanieczyszczeń stałych, biologicznych oraz chemicznych. Mamy tu na myśli dym papierosowy, przykre zapachy, pyłki, zarodniki grzybów, alergeny czy bakterie.

 

Dzięki posiadaniu optymalnej klimatyzacji możesz cieszyć się czystym powietrzem, wolnym od zarazków i zanieczyszczeń. Rozwiązanie to sprawdza się nie tylko w firmach, ale i w domu czy mieszkaniu. Warto je zastosować, gdy przebywają w nim małe dzieci, zwierzęta domowe oraz osoby uczulone na różnego rodzaju pyłki. Optymalne warunki w pomieszczeniu wiążą się z zapewnieniem wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu, które zostaje oczyszczone z zawartości CO2 oraz zanieczyszczeń chemicznych emitowanych przez różnego rodzaju urządzenia i wyposażenie znajdujące się wewnątrz pomieszczeń.

Ogrzewanie

Klimatyzacja z funkcją grzania lub dogrzewania to najczęściej wybierane urządzenia przez klientów. Klimatyzatory w systemie multi-split pozwalają na ogrzanie kilku pomieszczeń jednocześnie. Ich niebywałą zaletą jest możliwość ocieplania pomieszczeń, bez względu na ich wielkość. Tego z pewnością w 100% nie zagwarantuje nam tradycyjne ogrzewanie.

Warto zwrócić uwagę, że klimatyzator posiada wbudowany filtr, dzięki czemu wydmuchuje powietrze już oczyszczone, wolne od zanieczyszczeń, a tym samym bardzo zdrowe. Polecamy stosowanie klimatyzacji do ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.  Ocieplenie klimatu pozwala na zastosowanie tego rozwiązania na obszarach, gdy zima jest dość łagodna, a ujemne temperatury bywają stosunkowo niewielkie.

Atrakcyjny design

Nowoczesne klimatyzatory do domu, mieszkania, biura czy innego pomieszczenia są wykonane ze szczególną dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal. Są bardzo estetyczne i z powodzeniem odnajdą się w każdym typie wnętrza, zarówno tradycyjnym, vintage, kolonialnym, prowansalskim, industrialnym, jak i nowoczesnym.

Zapraszamy do House Solutions!
Zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą firmą.

Jak to robimy?

Wizja lokalna

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, specjaliści z House Solutions dokonują wizji lokalnej, aby perfekcyjnie dopasować dane rozwiązanie klimatyzujące do typu wnętrza oraz warunków zewnętrznych – pokrywy dachu, występowania czynników utrudniających montaż, itp. Pozwala to oszacować koszty, realnie ocenić możliwości montażu oraz spełnić 100% oczekiwań zleceniodawcy.

Dobór urządzenia

Na tym etapie dobieramy optymalne i korzystne cenowo urządzenie, które spełni wszelkie Twoje oczekiwania i będzie odpowiadało Twoim osobistym preferencjom. Podajemy także zakres cenowy i dopasowujemy go do górnej granicy kwotowej, którą podał nam klient.

Montaż systemu

Usługi montażu klimatyzacji w House Solutions to szybka i sprawna realizacja całego przedsięwzięcia. Z nami nie marnujesz swojego czasu i nie czekasz na przybycie monterów. Umawiamy się w dogodnym dla Ciebie terminie, a usługę wykonujemy błyskawicznie.

Idealny klimat

Posiadając zaproponowane przez House Solutions rozwiązania klimatyzacyjne możesz przez 365 dni w roku cieszyć się czystym i wolnym od zanieczyszczeń powietrzem w doskonałej temperaturze, która zapewni Ci komfort pracy i odpoczynku oraz pozwoli zadbać o zdrowie Twoje i Twoich bliskich.

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

1. Czy klimatyzacja zużywa dużo energii elektrycznej?

Dawniej posiadanie klimatyzacji kojarzyło się z dużymi wydatkami eksploatacyjnymi oraz ponadprzeciętnym zużyciem energii elektrycznej. Tego typu rozwiązanie było dość kosztowne, dlatego też nie wszyscy mogli je posiadać. Obecnie nowoczesne klimatyzatory są urządzeniami energooszczędnymi. Szacuje się, iż zużywają one nawet do 30% mniej energii, niż ich dawne modele. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że we współczesnych klimatyzatorach zamontowano inwerter, który płynnie dopasowuje efektywność pracy sprężarki do danego obciążenia cieplnego. Pozwala to na optymalizację kosztów i dostosowanie trybu pracy urządzenia klimatyzacyjnego do indywidualnych potrzeb jego właściciela.

2. Czy klimatyzacja jest głośna?

Niegdyś uważano, że zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych czy w budynkach mieszkalnych wpływa na obniżenie komfortu przebywania w nich oraz zakłóca możliwość pracy czy odpoczynku. Winowajcą tego stanu miała być hałaśliwa praca systemu. Kwestię tę rozwiązano wprowadzając urządzenia, które działają sprawnie, ale bardzo cicho. Pozwala to na cieszenie się z posiadania klimatyzatora osobom wychowującym małe dzieci czy osobom starszym, którym przeszkadza nawet niewielki hałas.

3. Klimatyzacja przydaje się tylko latem?

Kli­ma­ty­za­cję można wyko­rzy­sty­wać przez 365 dni w roku, ponieważ instaluje się klimatyzację z funkcją ogrzewania. W lecie pozwala ona cie­szyć się opty­malną tem­pe­ra­turą we wnę­trzu biura czy domu, która zapew­nia przy­jemny chłód i orzeź­wie­nie. W porze jesienno-zimo­wej, gdy nastają dość niskie tem­pe­ra­tury powie­trza, kli­ma­ty­za­tor może peł­nić w pomiesz­cze­niach rolę grzew­czą. Sku­tecz­nie podnie­siemy nim tem­pe­ra­turę w pomiesz­cze­niach, które w miarę potrzeb możemy ogrzać lub też dogrzać.

4. Klimatyzacja w kilku pomieszczeniach?

Jeśli posia­damy kilka pomiesz­czeń, które wyma­gają kli­ma­ty­zo­wa­nia, to nie ma potrzeby insta­lo­wa­nia osob­nych jed­no­stek zewnętrz­nych dedy­ko­wa­nych do każ­dego z nich. Wystar­czy zde­cy­do­wać się na jeden z sys­te­mów typu multi-split. To wspa­niałe roz­wią­za­nie, które nie tylko mini­ma­li­zuje koszty mon­tażu – dość wyso­kie w przy­padku mon­to­wa­nia wielu insta­la­cji – ale daje również możliwość posiadania nie­za­leż­nego sys­temu regu­lo­wa­nia tem­pe­ra­tury i nawiewu w każ­dym pomiesz­cze­niu. Pozwala to dopa­so­wać tem­pe­ra­turę do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji osób prze­by­wa­ją­cych w danym wnę­trzu. System multi-split składa się z jed­nego agre­gatu zewnętrz­nego oraz kilku jed­no­stek wewnętrz­nych. Zaletą tego typu sys­te­mów jest dodat­kowo, brak potrzeby posia­da­nia dużej ilo­ści miej­sca na ele­wa­cji budynku, co miało miej­sce w przy­padku insta­lo­wa­nia klimatyzacji w układzie pojedynczym. Systemy klimatyzacji typu multi to oszczęd­ność miej­sca i wysoki kom­fort użyt­ko­wa­nia.