Fotowoltaika – premia termomodernizacyjna

12 kwietnia 2020 roku weszły w życie zmiany w ustawie o wsparciu dla termomodernizacji i remontów budynków. Nowelizacja zakłada wyższą premię termomodernizacyjną dla właścicieli paneli fotowoltaicznych wynoszącą 21 proc. kosztów całego przedsięwzięcia. Co istotne, dotacja z premii termomodernizacyjnej została uproszczona po to, aby mogło z niej skorzystać więcej właścicieli domów jednorodzinnych, spółdzielni mieszkaniowych i gmin inwestujących w OZE.

Warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej dla fotowoltaiki jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym i rozliczenie energii elektrycznej w audycie energetycznym. Dotację wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego.

dopłaty na fotowoltaikę

Premia termomodernizacyjna dla fotowoltaiki – kto może skorzystać?

Beneficjentami premii termomodernizacyjnej mogą być właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, właściciele lub zarządcy budynków zbiorowego zamieszkania, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, osoby fizyczne oraz właściciele budynków użyteczności publicznej, lokalnych źródeł ciepła, hoteli, domów opieki społecznej czy klasztorów i plebanii. O wsparcie mogą się także ubiegać gminy. Dotacja nie dotyczy samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych.

Fotowoltaika – warunki uzyskania premii termomodernizacyjnej

Warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej na fotowoltaikę jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię o co najmniej 10% w przypadku systemu grzewczego i co najmniej 25% w pozostałych przypadkach. Chodzi tu m.in. o poprawę efektywności termicznej i energetycznej budynku i zmniejszenie rocznych strat energii w ogólnych sieciach. Dzięki temu premia termomodernizacyjna może także obejmować OZE. Aby stwierdzić wyniki uprawniające nas do poboru premii, konieczny jest audyt energetyczny.

Kolejnym warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną do fotowoltaiki jest zaciągniecie kredytu w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Kredyt musi stanowić przynajmniej połowę kosztów całej instalacji fotowoltaicznej. Wypłata od BGK pokrywa część spłaty kredytu.

Premia termomodernizacyjna do paneli PV – jak wysoka?

Kryterium uzyskania premii termomodernizacyjnej na moduły PV przy zaciąganiu kredytu oznacza, że o dodatek nie mogą ubiegać się inwestorzy, którzy przeprowadzili termomodernizację budynku wyłącznie ze środków własnych. Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać właścicielowi fotowoltaiki podstawową premię w wysokości 16% poniesionych kosztów instalacji lub 21% kosztów w przypadku, kiedy w budynku zostanie dodatkowo zainstalowana mikroinstalacja OZE. Co istotne, moc instalacji musi wynosić co najmniej 1 kW dla domów jednorodzinnych i 6 kW dla pozostałych budynków. Mikroinstalacja musi być jednak mniejsza niż 50 kW. W takim przypadku w koszty wlicza się zarówno termomodernizację budynku, jak i instalację fotowoltaiki. 

Premia dla paneli fotowoltaicznych – jakie dokumenty należy złożyć?

Ubiegając się o premię termomodernizacyjną dla instalacji fotowoltaicznej, musimy najpierw przeprowadzić audyt energetyczny, który udowodni poniesione oszczędności energetyczne. Wniosek kredytowy wraz z audytem należy złożyć w banku, który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Do formularza kredytowego wnioskodawca musi dołączyć wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Decyzję o przyznaniu kredytu na zakup i instalację fotowoltaiki bank podejmuje według wewnętrznych procedur.

Czy BGK może zweryfikować mój wniosek kredytowy?

Po złożeniu wniosku kredytowego bank przesyła nasze dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie na miejscu zlecana jest procedura weryfikacji audytu energetycznego przedłożonego przez wnioskodawcę. Na podstawie wyników wewnętrznej kontroli audytu BGK podejmuje decyzję o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości. Odmowa przyznania dotacji musi być uzasadniona na piśmie.

Premia termomodernizacyjna wypłacana jest przez BGK w formie spłaty części kredytu zaciągniętego przez właściciela fotowoltaiki. Fundusze wpływają na konto banku kredytującego w ciągu 7 dni od poinformowania BGK o zakończonych pracach termomodernizacyjnych. Co istotne, instalacja fotowoltaiki musi być ukończona w terminie.Nie wiesz które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze?

 

Nasi eksperci pomogą Ci w doborze najlepszego klimatyzatora!