Magazyny energii

 

Magazyn energii w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną pozwala na maksymalne wykorzystanie nadwyżki wyprodukowanego prądu.

 

To inwestycja, która zapewni większą niezależność Twojemu domu i biznesowi!

Magazyn energii – powerbank dla Twojego domu

Magazyn energii to urządzenie, które często nazywane jest akumulatorem. W wyrażeniu tym jest wiele prawdy, ponieważ magazyn to taki powerbank, czyli bateria, która gromadzi i magazynuje wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne energię. Zgromadzoną w magazynie energię można wykorzystać w dowolnym momencie, zyskując jednocześnie większą niezależnością energetyczną i finansową.

magazyn energii małopolskie, panele fotowoltaiczne House Solutions

Jak działa magazyn energii?

 

Wbrew pozorom, praca magazynu energii jest dość prosta, a nawet oczywista. Instalacja fotowoltaiczna, która zlokalizowana jest na dachu lub gruncie produkuje energię, która w pierwszej kolejności zużywana jest na bieżące potrzeby konsumentów – prąd zasila domowe sprzęty i urządzenia. Jeżeli panele wytworzą więcej prądu niż wynosi realne zapotrzebowanie domu (pobór energii jest mniejszy od produkcji), energia trafia do magazynu, w którym jest gromadzona i przechowywana. Proces ten odbywa się dzięki wbudowanemu w magazyn modułowi, który potrafi określić, gdzie w danym momencie skierować energię. Można więc powiedzieć, że magazyn to taki akumulator z możliwością sterowania energią.

 

Kiedy fotowoltaika zakończy swoją pracę – np. w nocy, prosument może korzystać z prądu, który w ciągu dnia został wyprodukowany i trafił do wspomnianej baterii, czyli magazynu energii. Stamtąd prąd wysyłany jest do domowych gniazdek, z których korzystają mieszkańcy domu. Jeżeli magazyn zostanie w całości zapełniony, energia zostanie wysłana do sieci.

 

Posiadanie magazynu energii ma swoje przełożenie na obniżenie kosztów za prąd i poprawę współczynnika autokonsumpcji. Prosument korzysta w większości z prądu wytworzonego przez swoją instalację – na bieżąco lub po czasie, wykorzystując do tego urządzenie, jakim jest magazyn energii. Posiadanie magazynu poprawia wspomniany współczynnik autokonsumpcji, ponieważ  nadwyżki nie są wysyłane w pierwszej kolejności do sieci, tylko magazynowane w baterii. Działania takie pozwalają również w większym stopniu uniezależnić się od zewnętrznego dostawcy energii. Warto zaznaczyć, że energia, która jest konsumowana na bieżąco ma większą wartość niż energia, która zostanie pobrana z sieci.

Modułowa budowa

 

Jedną z największych zalet magazynu jest modułowa budowa, która umożliwia łatwy montaż oraz szybką rozbudowę o kolejne segmenty. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać większą pojemność magazynu bez nadmiernej ingerencji w instalację – wystarczy postawić na sobie kolejne segmenty – baterie.

 

W zależności od modelu magazynu, pojemność pojedynczych modułów wynosi: HVS – 2.56 kWh, HVM – 2.76 kWh, LVS – 4.0 kWh.

Magazyn energii małopolskie, House Solutions

Zasilanie awaryjne

 

Rosnące zainteresowanie magazynami sprawia, że coraz więcej urządzeń wyposażonych jest w dodatkowe funkcje. Jedną z nich jest tryb awaryjnego zasilania. Tryb ten to nie tylko dogodność, ale realny ratunek w wielu trudnych do przewidzenia sytuacjach. Decydując się więc na zakup magazynu, warto zastanowić się nad inwestycją w magazyn z opisaną funkcją. Dzięki trybowi awaryjnego zasilania, nagłe awarie sieci, czy przerwy w dostawie prądu nie muszą być przykrym doświadczeniem, uniemożliwiającym funkcjonowanie urządzeń domowych. Tryb ten okazuje się niezbędny zwłaszcza w budynkach, które znajdują się na terenach, na których często dochodzi do nagłych przerw w dostawie prądu lub stały dostęp do energii elektrycznej sieci jest konieczny – praca urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe, przechowywanie lekarstw w niskich temperaturach itp.

 

Warto zaznaczyć, że magazyn zawsze dobierany jest do indywidualnych potrzeb konsumenta. Na przykład – jeżeli zmagamy się w domu z częstymi brakami w dostawie prądu, to zaproponowany magazyn będzie pokrywał całkowite, dobowe zapotrzebowanie gospodarstwa na energię.

Czym jest cykl?

 

Mówiąc o magazynie energii, często używa się określenia jakim jest cykl. Pojęcie „pełnego cyklu” oznacza sytuację, kiedy magazyn zostanie w pełni naładowany, a następnie w całości rozładowany. Ilością takich cykli można wyrazić żywotność magazynu. Choć magazyny różnią się swoją żywotnością w zależności od producentów, to można powiedzieć, że średnia wartość jaką może osiągnąć magazyn energii elektrycznej wynosi 6000 cykli. Zakładając, że magazyn wykona w ciągu dnia jeden pełny cykl, można oszacować, że Twój magazyn posłuży Ci ok. 15 lat.

Nasze magazyny energii

 

W ofercie House Solutions znajdują się następujące modele magazynów energii:

 • BYD (HVS, HVM lub LVS) – magazyn ten w zestawieniu z falownikiem firmy Fronius gwarantuje najwyższą sprawność ładowania (94%). Jest on w pełni kompatybilny z inwerterami firmy SolarEdge oraz Fronius. Modułowa budowa umożliwia łatwą rozbudowę o kolejne, dodatkowe segmenty. Dostępne zasilanie awaryjne zapewnia maksymalną wydajność. Magazyn firmy BYD to najżywotniejszy akumulator (LiFePO4) stosowany w samochodach hybrydowych z napędem elektryczny. Posiada certyfikat bezpieczeństwa VDE 2510-50.
magazyn energii BYD, falownik Fronius Gen24, instalacje fotowoltaiczne Kraków
magazyn energii BYD, falownik Fronius Gen24, instalacje fotowoltaiczne Kraków
 • BYD (HVS, HVM lub LVS) – magazyn ten w zestawieniu z falownikiem firmy Fronius gwarantuje najwyższą sprawność ładowania (94%). Jest on w pełni kompatybilny z inwerterami firmy SolarEdge oraz Fronius. Modułowa budowa umożliwia łatwą rozbudowę o kolejne, dodatkowe segmenty. Dostępne zasilanie awaryjne zapewnia maksymalną wydajność. Magazyn firmy BYD to najżywotniejszy akumulator (LiFePO4) stosowany w samochodach hybrydowych z napędem elektryczny. Posiada certyfikat bezpieczeństwa VDE 2510-50.
magazyn energii, SolarEdge Home 48V, instalacje fotowoltaiczne do domu, House Solutions
 • SolarEdge Home 48V BAT-05K48 – akumulator litowo-jonowy, w którym pojemność jednego segmentu wynosi 4600 kW (możliwość zastosowania od 1 do 5 jednostek przy jednym falowniku). Maksymalna sprawność cyklu ładowania >94.5%. Magazyn kompatybilny jest z falownikami Solaredge RWS i HUB. Dzięki zabezpieczeniu obudowy IP65, można go zamontować wewnątrz i na zewnątrz budynku.
magazyn energii, SolarEdge Home 48V, instalacje fotowoltaiczne do domu, House Solutions
 • SolarEdge Home 48V BAT-05K48 – akumulator litowo-jonowy, w którym pojemność jednego segmentu wynosi 4600 kW (możliwość zastosowania od 1 do 5 jednostek przy jednym falowniku). Maksymalna sprawność cyklu ładowania >94.5%. Magazyn kompatybilny jest z falownikami Solaredge RWS i HUB. Dzięki zabezpieczeniu obudowy IP65, można go zamontować wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Huawei Luna – akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, z możliwością rozbudowy, dzięki segmentowej budowie (do 30 kWh). Magazyn jest kompatybilny zarówno z falownikiem jednofazowym, jak i trójfazowym. Dzięki funkcji głębokiego rozładowania, zoptymalizowany zostaje wskaźnik zużycia energii.
magazyn energii Huawei, House Solutions
magazyn energii Huawei, House Solutions
 • Huawei Luna – akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, z możliwością rozbudowy, dzięki segmentowej budowie (do 30 kWh). Magazyn jest kompatybilny zarówno z falownikiem jednofazowym, jak i trójfazowym. Dzięki funkcji głębokiego rozładowania, zoptymalizowany zostaje wskaźnik zużycia energii.

Magazyn energii – korzyści

 

 

 • Współpraca z instalacją fotowoltaiczną – magazyn energii to urządzenie, dzięki któremu wyprodukowana przez panele słoneczne energia, nie będzie przekazywana do sieci, tylko trafi do magazynu. Stamtąd prąd zostanie wysłany do domowych gniazdek, poprawiając w ten sposób współczynnik autokonsumpcji. Połączenie magazynu z fotowoltaiką to doskonałe rozwiązanie zarówno dla budynków jednorodzinnych, jak i komercyjnych.
 • Niezależność energetyczna – posiadanie magazynu energii pozwala w większym stopniu uniezależnić się od zewnętrznych dostawców prądu. Bazując na prądzie wytworzonym przez własną instalację fotowoltaiczną, obniżają się rachunki za energię, a nagłe podwyżki cen prądu, nie są tak bardzo odczuwalne.
 • Bezpieczeństwo – magazyn energii z funkcją zasilania awaryjnego zapewnia większe bezpieczeństwo. Awarie sieci, czy przerwy w dostawie prądu to już przeszłość. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza, jeśli konsument mieszka na terenie, na którym często dochodzi do awarii sieci lub stały dostęp do prądu jest niezwykle konieczny.
 • Modułowa budowa – segmentowa budowa umożliwia łatwą i szybką rozbudowę magazynu o kolejne moduły, zyskując dzięki temu większą pojemność bez nadmiernej ingerencji w instalację.
 • Zwrot części kosztów – możliwość otrzymania dofinansowania do magazynu energii sprawia, że koszty inwestycji obniżają się nawet o połowę. Wysokość dofinansowania pozostaje zależna od wysokości dochodu.

Chcesz zainwestować w magazyn energii?

 

Chętnie Ci w tym pomożemy!

 

Zostaw dane kontaktowe – oddzwonimy w ciągu 24 h

 


  Nasze realizacje:

  instalacja magazyn energii BYD 7.7, panele fotowoltaiczne małopolskie, House Solutions
  Łowiczki

  magazyn energii BYD 7.7 kWh, zasilanie awaryjne

  House Solutions magazyn energii małopolskie, magazyn energii BYD 22.1
  Kraków

  magazyn energii BYD 22.1 kWh, zasilanie awaryjne

  Magazyn energii BYD, House Solutions, instalacje fotowoltaiczne
  Sanok

  magazyn energii BYD 7.7 kWh, zasilanie awaryjne