Fotowoltaika – magazyny energii. Kiedy się opłaca

Niezaprzeczalnymi zaletami fotowoltaiki są: całkowite uniezależnienie pod względem energetycznym od zewnętrznych dostawców prądu oraz znaczące obniżenie kosztów utrzymania domu. Często zdarza się, że energia elektryczna pozyskana dzięki panelom PV znacząco przewyższa realne potrzeby gospodarstwa na uzysk energetyczny, a my nie jesteśmy w stanie w danej chwili wykorzystać w pełni zasobów modułów fotowoltaicznych. W takich wypadkach pomocne mogą się okazać magazyny energii, które pomogą nam zapanować nad zasobami energetycznymi naszej domowej elektrowni słonecznej. Czym są magazyny energii dla fotowoltaiki? Kiedy warto w nie zainwestować? 

Fotowoltaika. Co z nadwyżkami prądu

Podstawowym atutem fotowoltaiki jest jej opłacalność i niezawodność, a to sprawia, że domowych elektrowni słonecznych przybywa bardzo szybko. Poza zwrotem w krótkim czasie wydatków za zakup i montaż paneli PV oraz znacznym obniżeniem kosztów utrzymania domu niewątpliwą zaletą fotowoltaiki jest możliwość uniezależnienia się od ogólnego dostawcy prądu. Jest to szczególnie istotne z powodu zapowiadanych co jakiś czas podwyżek energii elektrycznej. O ile jednak możliwość pozyskiwania energii elektrycznej pochodzącej z promieni słonecznych na własne potrzeby przynosi wyłącznie wymierne korzyści, o tyle wielu inwestorów nie ma pojęcia, co zrobić z nadmiarem wyprodukowanego prądu.

Energia elektryczna pochodząca z fotowoltaiki nie zawsze zostaje na bieżąco wykorzystana, szczególnie w miesiącach wzmożonego nasłonecznienia. Nie zawsze też wydajność paneli PV jest wystarczająca, żeby dostatecznie zaopatrzyć dom w prąd, zwłaszcza w pochmurne dni czy w okresie jesienno-zimowym. W tym czasie najwięcej zyskują prosumenci fotowoltaiki, którzy podłączając elektrownię słoneczną do ogólnej sieci energetycznej, mają prawo skorzystać z tzw. systemu upustów.

Fotowoltaika. Sposoby magazynowania prądu

Prosumenci fotowoltaiki mogą wykorzystać nadwyżki prądu i magazynować go na różne sposoby. Podstawową metodą wykorzystania energii elektrycznej z paneli PV jest po prostu maksymalne zużycie własne prądu do zasilenia jak największej liczby urządzeń i instalacji o zwiększonym poborze w momentach największego przyrostu energii z fotowoltaiki. Chodzi tu przede wszystkim o przemyślane parametryzowanie urządzeń elektrycznych pobierających najwięcej energii i ustawienie ich ciągłej pracy w momencie zintensyfikowanego nasłonecznienia modułów PV. Dobrym sposobem jest też połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką. Dzięki temu energia pozyskana z promieni słonecznych mogłaby, oprócz zasilania urządzeń elektrycznych, podgrzewać wodę użytkową i zapewniać ciepło systemowe w domu.

Właściciele elektrowni słonecznych będący prosumentami mogą także skorzystać z tzw. systemu upustów pozwalającego na przesyłanie nadmiaru wyprodukowanej z fotowoltaiki energii elektrycznej do dostawcy prądu. Prosument może jednak wykorzystać tylko część pozyskanej energii w zależności od wielkości mikroinstalacji. Z paneli o mocy nie większej niż 10 kW za 1000 kWh wysłanych do sieci odbieramy ponownie 800 kWh energii elektrycznej, natomiast dla instalacji od 10 kW do 50 kW – tylko 700 kWh.

Magazyny energii dla fotowoltaiki

Kolejnym sposobem magazynowania nadwyżek prądu pochodzącego z fotowoltaiki jest korzystanie z magazynów energii. Mogą z nich skorzystać wszyscy właściciele paneli PV, bez względu na to, czy są prosumentami, czy też nie są podłączeni do ogólnej sieci energetycznej. Uznaje się, że magazyny energii dają jeszcze większą elastyczność w dysponowaniu zasobami fotowoltaiki i pozwalają na wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z promieni słonecznych nawet w 90 procentach. Oznacza to właściwie całkowite uniezależnienie się od dystrybutora prądu. Obecnie jest do dyspozycji kilka modeli akumulatorów, które pełnią rolę magazynów energii elektrycznej. Za najpopularniejsze uważa się magazyny litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe, które okazują się najbardziej pojemne i najbardziej żywotne w razie ich częstego ładowania i rozładowywania. Niestety, poza niewątpliwymi zaletami i możliwościami, jakie dają właścicielom fotowoltaiki magazyny energii, nadal dla wielu inwestorów pozostają one poza zasięgiem ich portfela. W małych gospodarstwach produkujących prąd na bieżące potrzeby własne magazynowanie energii elektrycznej przez podłączenie się do ogólnej sieci energetycznej i korzystanie z systemu upustów jest wciąż dużo bardziej opłacalne. Jednak dla ogromnych przedsiębiorstw zakup urządzenia magazynującego prąd może okazać się bardziej opłacalny i korzystniejszy pod względem logistycznym i technicznym.

Informacje podane w naszym poradniku są jedynie poglądowe. Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania Klientów.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!