Fotowoltaika dla firm. Dotacje w 2021 roku

Korzyści z zamontowania fotowoltaiki dostrzegają nie tylko inwestorzy prywatni, którzy coraz częściej korzystają darmowego prądu dla własnego gospodarstwa domowego, ale i podmioty z sektora biznesowego. Te ostatnie coraz chętniej stawiają na rozwój firmy dzięki inwestycji w OZE, upatrując szansy w oszczędnościach z generowania energii elektrycznej z paneli PV. Dodatkowym atutem fotowoltaiki dla firm jest możliwość uzyskania atrakcyjnego dofinansowania na zakup i montaż modułów PV. Jakie dotacje na fotowoltaikę obowiązują w 2021 roku?

dotacje na fotowoltaikę dla firm

Fotowoltaika 2021. Dofinansowanie dla firm nadal możliwe

W 2020 roku inwestorzy z sektora biznesowego, którzy zdecydowali się na montaż paneli fotowoltaicznych, mogli skorzystać z atrakcyjnych form dofinansowania fotowoltaiki. W tym roku pula środków dla firm, szczególnie z kasy unijnej, nie została jeszcze określona, ale już teraz przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że dotacje na fotowoltaikę dla firm zostaną zachowane.

Jest to szczególnie istotny impuls dla tych przedsiębiorców, którzy nadal wahają się czy zakupić instalację fotowoltaiczną. Argumentem przemawiającym za montażem paneli PV w firmach i instytucjach jest możliwość całkowitego lub częściowego uniezależnienia energetycznego firmy od ogólnego dostawcy prądu oraz wprowadzenia dużych oszczędności. Poza tym przedsiębiorcy inwestujący w OZE znacząco podwyższają wartość swoich firm, plasując je wśród tych podmiotów, które kształtują proekologiczną ścieżkę rozwoju państwa.

Dotacje do fotowoltaiki dla firm w 2021 roku 

Chociaż lista dotacji na fotowoltaikę dla firm w 2021 roku jeszcze się nie zapełniła, to pierwsze sygnały o naborze wniosków o subwencję już się pojawiły.

Jednym z ogłoszonych już programów dotacyjnych jest Energia Plus, czyli dofinansowanie na modernizację przedsiębiorstw w tym na montaż fotowoltaiki, prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program, którego druga edycja rusza w 2021 roku, zakłada wsparcie projektów prowadzących do poprawy jakości powietrza przez zmniejszenie negatywnego oddziaływania firmy na środowisko naturalne. Dotacja ma wspierać przedsiębiorstwa w inwestycjach w farmy fotowoltaiczne. Zapisy do programu ruszyły 1 października ubiegłego roku i potrwają do 17 grudnia bieżącego, 2021 roku.

Program Energia Plus, fotowoltaika dla firm, skierowany jest do przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą, i może przybierać formę:

– dotacji, która może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa na fotowoltaikę – pula środków na bezzwrotną dotację sięga prawie 50 mln zł;

 

– pożyczki, która może pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa na fotowoltaikę – pula środków na udzielenie pożyczek wynosi 1 264 286 978,50 zł.

 

Aby otrzymać bezzwrotną dotację przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości przynajmniej 15% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup fotowoltaiki. Jeśli wnioskodawca woli pożyczkę, to może ubiegać się o kredyt udzielany na maksymalnie 15 lat na warunkach rynkowych lub z oprocentowaniem preferencyjnym.

Kolejną formą wsparcia finansowego dla firm inwestujących w fotowoltaikę jest program gwarancji Biznesmax dla pożyczek udzielanych na fotowoltaikę dla firm. Promesa spłaty kredytu udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego i obejmuje inwestycje proekologiczne, w tym inwestycję firmy w fotowoltaikę i inne OZE. Udział w projekcie mogą wziąć małe i średnie przedsiębiorstwa.

Gwarancja Biznesmax dla fotowoltaiki od BGK gwarantuje spłatę kredytu inwestycyjnego na zakup instalacji fotowoltaicznej w momencie, kiedy przedsiębiorca nie może zrobić tego z własnych środków. Zobowiązanie należy później uregulować wraz z należnymi odsetkami. Wnioski do programu są przyjmowane w trybie ciągłym w bankach współpracujących z BGK. Kwota wsparcia to maksymalnie 2,5 mln euro, a promesa spłaty kredytu może być udzielana na okres do 20 lat.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!