Dopłaty do fotowoltaiki dla firm – możliwości i korzyści

Montaż paneli fotowoltaicznych oznacza realne korzyści nie tylko dla prywatnych inwestorów posiadających gospodarstwa domowe, ale i firm, które chciałyby wyposażyć swoją inwestycję w dodatkowe źródło energii. Niestety zakup i instalacja fotowoltaiki nierzadko wiąże się ze znacznymi kosztami, które nawet dla dużych przedsiębiorstw oznaczają poważną inwestycję. Na szczęście problem ten można rozwiązać, korzystając z dotacji do fotowoltaiki dla firm. Gdzie szukać subwencji?

dofinansowania do fotowoltaiki

Fotowoltaika dla firm – program Energia Plus

Jednym z programów, który wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii wśród małych i średnich firm, jest program dotacyjny Energia Plus. Program ma za zadanie wspierać fotowoltaikę dla przedsiębiorców w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu firm na stan powietrza w Polsce. Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków dotacji.

W programie Energia Plus mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), które prowadzą działalność gospodarczą. Warunkiem uzyskania pomocy jest:

  • złożenie wniosku, który został poprzedzony audytem energetycznym rekomendującym inwestycję w OZE;
  • zużycie energii elektrycznej w ciągu roku przekraczające wartość 2 GWh;
  • przeprowadzenie oszczędności energetycznych nie mniejszych niż 5%.

Dofinansowanie z programu Energia Plus obejmuje dotację i pożyczkę dla firm. W przypadku finansowanie bezzwrotnego dotacja dla przedsiębiorcy sięga 50 tys. zł. Natomiast w przypadku pożyczki finansowanie może wynieść nawet 3,95 mln zł.

BOCIAN – dofinansowanie firmy dla fotowoltaiki

Program BOCIAN ma za zadanie wspierać firmy i instytucje w celu eliminacji lub znacznej redukcji emisji CO₂ na terenie Polski poprzez instalację OZE. Wsparcie obejmuje zarówno inwestycje energetyczne, jak i cieplne. W zakresie paneli słonecznych chodzi o fotowoltaikę zainstalowaną na budynku lub gruncie o mocy od 40 kWp do 1 MWp. Dotacja obejmuje także m.in. wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła i wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę. Otrzymane środki nie mogą pokryć kosztów zarządzania inwestycją, ale w ich ramach mogą powstawać inwestycje hybrydowe i magazyny dla wyprodukowanej z paneli PV energii elektrycznej i ciepła. Nabór wniosków jest ciągły, a umowy z przedsiębiorcami będą zawierane do końca 2020 roku.

Dofinansowanie fotowoltaiki z programu BOCIAN dla firm obejmuje pożyczkę, której kwota nie może przekroczyć 4 mln zł (albo 85% wartości całej inwestycji solarnej). Pożyczka nie podlega umorzeniu i jest udzielana na okres maksymalnie 15 lat, z kwartalną spłatą raty. Pieniądze są wypłacane poprzez refundację kosztów.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla fotowoltaiki

Kolejnym funduszem dotacyjnym dla firm w ramach rozwoju fotowoltaiki jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest rozwój infrastruktury technicznej Polski przy jednoczesnym rozwoju spójności terytorialnej, a także ochronie i poprawie stanu zdrowia i środowiska. Nabór wniosków do programu prowadzony jest w latach 2014-2020 przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W programie POIiŚ mogą wziąć udział m.in. przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne, jednostki administracji rządowej i organizacje pozarządowe. Program zakłada 4 osie priorytetowe. W ramach I osi obejmującej promocję odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej firmy mogą uzyskać dotację na:

  • poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
  • produkcję, dystrybucję, a także wykorzystanie OZE do budowy np. farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, instalacji na biomasę itp.;
  • rozwój inteligentnych systemów dystrybucyjnych, np. budowę sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.

Dofinansowanie może pokryć do 85% kosztów poniesionych przez firmę na zakup i montaż fotowoltaiki. Środki w ramach I osi priorytetowej dla OZE wynoszą 1 528,4 mln Euro.

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Program inwestycyjny w MŚP ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii w sektorze małych i średnich firm. Rezultatem programu ma być znaczne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Dotacja obejmuje częściową spłatę kredytu zaciągniętego w banku na zakup fotowoltaiki, który podpisał umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków jest ciągły i realizowany przez banki.

W ramach projektu można uzyskać m.in. pomoc finansową w zakresie zakupu i montażu fotowoltaiki, której finansowanie w formie kredytu nie przekracza 250 tys. Euro.

Informacje podane w naszym poradniku są jedynie poglądowe. Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania Klientów.

 Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!