Pompa ciepła

W kwietniu bieżącego roku, polska branża hotelarsko-gastronomiczna oraz sektor turystyczny otrzymała niezwykłą szansę na unowocześnienie i rozwój dzięki nowemu programowi…

Program Mój Prąd 6.0 to inicjatywa, która oferuje osobom wytwarzającym energię elektryczną na własne potrzeby dofinansowanie dla: mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów…