Fotowoltaika i dotacje dla gospodarstw rolnych – wyjaśniamy

Popularność fotowoltaiki w ostatnich latach wzrasta w bardzo szybkim tempie. Spowodowane to jest nie tylko zapotrzebowaniem na niezawodne i skuteczne rozwiązania inwestycyjne przynoszące realny uzysk energetyczny, ale przede wszystkim stale wzrastającymi cenami energii elektrycznej. Zalety fotowoltaiki doceniają też coraz częściej rolnicy, którzy chcąc zapewnić swojemu gospodarstwu rolnemu prawidłowe funkcjonowanie, decydują się na montaż mikroinstalacji.

Fotowoltaika dla rolnictwa

Panele fotowoltaiczne zasilające gospodarstwo rolne pozwalają im nie tylko zaspokoić duże zapotrzebowanie na prąd, ale i znacznie obniżyć dotychczasowe rachunki. Co istotne, korzystanie z innowacyjnych systemów PV jest teraz dla rolników dużo łatwiejsze za sprawą programów rządowych wspierających gospodarstwa rolne. Czym jest ulga inwestycyjna dla rolników i kto może z niej skorzystać?

Kto może skorzystać z ulgi?

Tereny wiejskie stanowią dla rozwoju OZE bardzo duży potencjał rozwojowy, w który warto inwestować. Dzieje się tak przede wszystkim za względu dobre warunki terenowe umożliwiające montaż paneli PV oraz możliwości rocznego nasłonecznienia. Nie dziwi zatem, że to właśnie gospodarstwa rolne stają się głównym beneficjentem dotacyjnym.

Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym ulgę podatkową za zakup instalacji fotowoltaicznej mogą uzyskać zarówno rolnicy ryczałtowi, jak i rolnicy rozliczający się na zasadzie podatku VAT. Wśród beneficjentów mogą znaleźć się zatem podatnicy podatku rolnego, w tym osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, którzy są:

  • właścicielami gruntów
  • posiadaczami samoistnych gruntów
  • posiadaczami gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa
  • posiadaczami gruntów, które stanowią własność samorządu terytorialnego
  • użytkownikami wieczystymi gruntów.

 

Ulga inwestycyjna obowiązuje na zakup urządzeń i instalacji, które wytwarzają prąd z odnawialnych źródeł energii.

Jaka jest wysokość ulgi dla rolników i kiedy ją otrzymam?

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na zakup instalacji fotowoltaicznej wynosi 25% poniesionych kosztów zakupu inwestycji. Koszt jest rozliczany na podstawie rachunków lub faktur i można go odliczyć od podatku rolnego przez maksymalnie 15 lat.

Zgodnie z ustawą ulga podatkowa dla rolników przyznawana jest po zakończeniu inwestycji.

Jakie są warunki otrzymania ulgi inwestycyjnej dla rolników?

Warunkiem otrzymania ulgi podatkowej dla rolników na zakup instalacji fotowoltaicznej jest konieczność użytkowania pozyskanej energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że rolnik ubiegający się o ulgę może odliczyć od podatku 25% poniesionych kosztów tylko wtedy, jeżeli wykaże, że energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji jest wykorzystywana do działalności rolniczej. Pozyskany prąd może więc np. zasilać urządzenia wykorzystywane w rolnictwie oraz służyć do oświetlenia budynków gospodarczych, ale nie może być wykorzystywany do zasilania instalacji znajdujących się w domu inwestora.

Co istotne, ulga inwestycyjna dla rolników może być zastosowana dla gruntów, na których zainstalowano panele fotowoltaiczne, wyłącznie wtedy, jeżeli znajdują się one na terenie gminy, w której została zarejestrowana inwestycja. Oznacza to, że rolnik, który zamontował fotowoltaikę na gruntach rolnych, które użytkuje, ale które znajdują się poza granicami administracyjnymi gminy, nie będzie mógł skorzystać z ulgi inwestycyjnej na panele PV.

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę a dotacje rządowe „Mój prąd” i „Agroenergia”

Jednym z warunków uzyskania ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę dla rolników jest konieczność poniesienia pełnych kosztów zakupu i instalacji paneli PV. W praktyce oznacza to, że rolnik, decydując się na zakup modułów fotowoltaicznych i chcąc skorzystać z ulgi podatkowej, nie będzie mógł jednocześnie być beneficjentem innych programów rządowych. Jeżeli zatem inwestycja w mikroinstalację zostanie w jakimkolwiek stopniu dofinansowana przez środki publiczne, np. pochodzące z dotacji, pożyczek czy kredytów preferencyjnych, rolnik nie będzie mógł ubiegać się o ulgę podatkową na jej rzecz. Ulga inwestycyjna wyklucza zatem jednoczesny udział rolnika w programach „Agroenergia” czy „Mój prąd”.

 Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!