Najlepsze panele fotowoltaiczne. Skorzystaj z wiedzy fachowców!

Rynek fotowoltaiczny w Polsce rozszerza się w szybkim tempie, co sugeruje wzrastającą popularność paneli PV wśród inwestorów prywatnych i przedsiębiorców. Wiąże się to także z trudnością wyboru odpowiedniego modelu ogniw słonecznych, który w pełni odpowiadałby potrzebom energetycznym naszego gospodarstwa. Jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wybieraniu najlepszych paneli fotowoltaicznych? Podpowiadamy!

Gwarancja na panele fotowoltaiczne

Podstawowym kryterium, które należy wziąć pod uwagę podczas poszukiwań paneli fotowoltaicznych, jest gwarancja. To, czy zakup modułów PV będzie dla nas opłacalny i czy będzie generował wystarczające zyski energetyczne, zależy od ich jakości i wydajności, ale także od tego, jaką gwarancję ich niezawodności zapewni producent. Gwarancja na fotowoltaikę, która pomoże rozpoznać dobrej jakości panele fotowoltaiczne, powinna obejmować dwie kwestie:

  • gwarancję na uzysk mocy modułów PV,
  • gwarancję na moduły PV jako produkt.

Gwarancja na uzysk mocy paneli fotowoltaicznych określa wielkość straty wydajności modułów w określonym czasie. Faktem jest, że fotowoltaika po kilku latach ciągłej pracy traci na produktywności. Zazwyczaj straty takie określa się maksymalnie na 25 kolejnych lat, wówczas można mówić o realnych przewidywaniach co do jakości działania paneli PV. Najczęściej producenci szacują straty wydajności pracy paneli PV na poziomie 0,7% rocznie, oznacza to, że po 25 latach panele nadal będą generowały więcej niż 80% początkowej mocy.

Z kolei gwarancja na moduły PV to gwarancja na produkt, który po jakimś czasie może wymagać wymiany lub naprawy. To, jaką gwarancję na fotowoltaikę otrzymamy, świadczy o jakości samych paneli PV. Renomowani producenci fotowoltaiki oferują gwarancję na panele PV sięgającą nawet 25–30 lat, ale dobrym wskaźnikiem jest także 15-letnia gwarancja na produkt.

Odporność paneli PV na temperaturę

Paradoksalnie panele fotowoltaiczne mają większe uzyski energetyczne podczas chłodniejszych dni niż wtedy, kiedy temperatura powietrza wzrasta do 30°C. Warunkiem jest tylko odpowiednie nasłonecznienie. Wynika to ze specyfiki  modułów PV: pracują słabiej po przegrzaniu fotoogniw, a tym samym wytwarzają mniej energii elektrycznej.

Sposób, w jaki panele PV zachowują się w wyższej temperaturze, i odporność na jej działanie, określają współczynniki Pmax i NOCT. Współczynnik temperaturowy Pmax informuje o spadku wydajności modułów PV wraz ze wzrostem temperatury powietrza o każdy stopień powyżej 25°C. Z kolei współczynnik temperatury w warunkach NOCT wskazuje, jak bardzo panele się nagrzewają. Wybierając moduły słoneczne, powinniśmy zatem zwracać uwagę przede wszystkim na te, których straty będą szacowane najniżej – najlepszymi wynikami są straty Pmax wyrażone w %/°C jak najbliższe zeru! Jeżeli panel fotowoltaiczny generuje straty wyższe niż 0,40%, nie powinniśmy ich brać pod uwagę. Tak wysoki wynik będzie bowiem informował o niskiej odporności modułów PV na temperaturę.

Wydajność paneli PV w warunkach niskiego nasłonecznienia

Kryterium pozwalającym ocenić jakość paneli słonecznych są warunki pracy modułów określone przez producenta w czasie ich zmiennego oświetlenia przez promienie słoneczne. Standardowo moc paneli PV wynosi w optymalnych warunkach STC około 1000 W/m2. W polskich warunkach klimatycznych średnia ta jest jednak niższa i stanowi maksymalnie około 600 W/m2. Wskaźnik ten określa maksymalną moc dostarczaną przez promienie słoneczne w przeliczeniu na energię elektryczną.

Wybierając panele PV do naszego gospodarstwa domowego, warto zatem brać pod uwagę przede wszystkim poziom sprawności modułów w przedziale do 600 W/m2, ponieważ to on będzie określał ewentualne spadki energetyczne w mniejszym nasłonecznieniu fotoogniw. Dobrej jakości panele fotowoltaiczne utrzymują redukcję wydajności przy średniej zmianie oświetlenia z warunków optymalnych 1000 W/m2 do niższych, na poziomie mniejszym niż 3%. Oznacza to, że przy naświetleniu sięgającym 200 W/m2 moduły nadal zachowują 97% sprawności energetycznej. Jeżeli sprawność ta spada poniżej 90%, oznacza to, że panele PV są słabej jakości.

Informacje podane w naszym poradniku są jedynie poglądowe. Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania Klientów.

 Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!