Opłata mocowa a fotowoltaika. Zmiany od 1 stycznia 2021

W 2021 roku, zgodnie z zapowiadanymi podwyżkami, szczególnie odczujemy wzrost cen niektórych towarów i usług. Jedną ze spodziewanych podwyżek ma być wzrost kosztów energii elektrycznej oraz tzw. opłata mocowa, obejmująca dodatkową opłatę za prąd. Na szczęście prosumenci korzystający z fotowoltaiki mogą jej uniknąć lub wyraźnie zmniejszyć wysokość dodatkowej opłaty.

Czym jest opłata mocowa

Opłata mocowa jest dodatkową opłatą manipulacyjną naliczaną od 1 stycznia 2021 roku. W założeniu ma wspomóc polską energetykę w bezpiecznym dystrybuowaniu prądu i utrzymaniu rezerw energetycznych. Ma też pokryć, przynajmniej w części, koszty utrzymania sieci energetycznych i budowy nowoczesnych elektrowni i obiektów wspomagających energetykę. Pośrednio opłata mocowa ma przyczynić się do poprawy jakości konwencjonalnego zaplecza energetycznego i powstawania nowych elektrowni i farm fotowoltaicznych i wiatrowych na lądzie i morzu.

Opłata mocowa. Kogo obowiązuje i w jakiej wysokości

Naliczana od 1 stycznia 2021 roku opłata mocowa za energię elektryczną ma dotknąć bezwzględnie wszystkie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Jej wysokość ustala Urząd Regulacji Energetyki, a roczne stawki opłaty na nowy rok kalendarzowy mają być podawane do publicznej wiadomości do 31 grudnia każdego roku. W każdym przypadku wysokość opłaty mocowej ma być zależna od zużycia energii elektrycznej w godzinach największego zapotrzebowania określonych przez URE. Szacuje się, że dla przeciętnego gospodarstwa domowego roczna opłata mocowa wyniesie około 120–130 zł.

Dla właścicieli gospodarstw domowych opłata mocowa oznacza wzrost bezpośrednich kosztów z powodu nowego podatku za prąd, ale oznacza również podwyżkę cen wielu towarów i usług. Związane jest to z reakcją firm i instytucji świadczących usługi, czyli podniesieniem cen własnych produktów w odpowiedzi na podwyżkę cen prądu.

Opłata mocowa a fotowoltaika

W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej i opłatą mocową, mającą objąć wszystkie podmioty bez wyjątku, fotowoltaika jako źródło prądu staje się jeszcze bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość generowania energii elektrycznej pochodzącej ze słońca i pokrywania nią dziennego zapotrzebowania naszego domu na prąd. Oczywiście najbardziej rentownym rozwiązaniem jest fotowoltaika, której uzysk energetyczny w pełni pokrywa nasze potrzeby energetyczne, ale osoby korzystające z paneli PV i jednocześnie z zasobów sieci energetycznej i tak poniosą dużo mniejsze koszty niż ci, którzy używają prądu wyłącznie od dystrybutora.

Prosumenci a opłata mocowa

Z założenia, opłata mocowa ma być uzależniona od realnego poboru prądu z sieci energetycznej w godzinach największego zapotrzebowania na energię elektryczną. Godziny te mają być ustalone przez Urząd Regulacji Energetyki. Natomiast może się okazać, że prosumentów korzystających z zasobów fotowoltaiki, których elektrownie słoneczne w pełni pokrywają dzienne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd, opłata mocowa nie będzie w ogóle dotyczyła. Bardzo ważne jest tutaj zatem odpowiednie parametryzowanie paneli PV i zoptymalizowanie ich pracy. Odsetek opłaty mocowej będzie prawdopodobnie dotyczył tych właścicieli modułów fotowoltaicznych, których zasoby energetyczne pochodzące z fotowoltaiki będą w stanie pokryć tylko część dziennego zapotrzebowania domu na prąd. W praktyce oznacza to, że wybierając dobrej jakości panele fotowoltaiczne i prawidłowo określając moc instalacji fotowoltaicznej, jesteśmy w stanie całkowicie uniezależnić się od poboru prądu od dystrybutora, a co za tym idzie – uniknąć opłaty mocowej. Dla firm, które z założenia poniosą większe wydatki z powodu nowego podatku od zużytego prądu, opłata mocowa może być dodatkowym impulsem do szybkiej decyzji o inwestycji w OZE. Fotowoltaika dla firm nie tylko jest szansą na uniezależnienie się przedsiębiorstwa od ogólnej sieci energetycznej, lecz także pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z zapowiadanymi opłatami manipulacyjnymi, w tym opłaty mocowej.

Informacje podane w naszym poradniku są jedynie poglądowe. Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania Klientów.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!