Panele fotowoltaiczne – czy i gdzie ubezpieczyć?

Fotowoltaika w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, a świadomość inwestorów na temat OZE cały czas wzrasta, dlatego nie dziwi, że coraz więcej gospodarstw wyposażonych jest w panele fotowoltaiczne. Popularność modułów PV wiąże się także z atrakcyjnymi dotacjami, które oferuje właścicielom elektrowni słonecznych budżet państwa wspomagający realizacje związane z tzw. „zieloną energią”. Wraz z możliwościami, jakie daje dofinansowanie fotoogniw, wzrasta także zainteresowanie inwestorów ubezpieczeniem paneli fotowoltaicznych. Gdzie i w jaki sposób ubezpieczyć fotowoltaikę?

czy ubezpieczyć panele fotowoltaiczne

Fotowoltaika – co można ubezpieczyć?

Decydując się na moduły fotowoltaiczne, chcemy mieć pewność, że nie tylko zapewnią nam one niezależność energetyczną, ale przede wszystkim będą niezawodne i pozwolą nam znacznie obniżyć koszty utrzymania domu. Tym bardziej uzasadnione jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej obejmującej oprzyrządowanie fotowoltaiczne. Dodatkowe ubezpieczenie nie tylko zapewni nam spokój, ale pozwoli uniknąć niespodziewanych konsekwencji związanych ze szkodami instalacji PV spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi.

Najczęściej ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych i słonecznych obejmuje:

skutki awarii instalacji i czasowej utraty zysków energetycznych związanej z przestojem działania paneli fotowoltaicznych

–  ochronę fotoogniw przed stratami materialnymi, np. skutkami gradobicia, uderzenia pioruna, huraganu czy kradzieży i zniszczenia.

Obecnie większość towarzystw ubezpieczeniowych oferujących polisy związane z ochroną fotowoltaiki zapewnia ubezpieczenie paneli PV w ramach ubezpieczenia nieruchomości. Instalacje słoneczne znajdujące się na dachu rozliczane są wówczas razem z budynkiem, a instalacje zamontowane na gruncie – często na podstawie dodatkowej składki. Każdy ubezpieczyciel ustala własne warunki ochrony modułów PV. Na rynku dostępna jest także oferta Wienera zapewniająca ubezpieczenie paneli niezależnie od ubezpieczenia domu.

Panele fotowoltaiczne – ubezpieczenie w ramach polisy domu

Najczęstszą formą zabezpieczenia fotowoltaiki jest ubezpieczenie fotoogniw w ramach polisy domu. Taką ofertę proponują m.in. PZU (ubezpieczenie „PZU Dom”), Warta (ubezpieczenie „Warta Dom”), Generali (ubezpieczenie „Z myślą o domu”) i Uniqa (ubezpieczenie „Twój Dom Plus”). Polisa fotoogniw łączona z ubezpieczeniem nieruchomości, na której zainstalowane są panele PV, obejmuje najczęściej skutki szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe oraz ochronę w przypadku aktów wandalizmu i kradzieży. Poszukując odpowiedniego ubezpieczyciela fotowoltaiki, warto zwrócić uwagę nie tylko na koszty polisy, ale także warunki umowy, w tym warunki specjalne i szkody wyłączone.

Dla przykładu ubezpieczenie PZU Dom obejmuje tylko panele fotowoltaiczne o maksymalnej mocy 20 kW, które są trwale przymocowane do budynku. Ochrona ubezpieczyciela nie obejmuje szkód spowodowanych pęknięciem lub stłuczeniem panelu PV. Z kolei Warta zakłada wypłatę odszkodowania za stłuczenie modułu fotowoltaicznego z ograniczeniem do 10 tys. zł. Formuła ubezpieczenia „Z myślą o domu” Generali daje ochronę fotoogniw zamontowanych na dachu lub ścianie budynku w ramach ubezpieczenia domu, ale wyklucza z tej samej polisy instalację PV zamontowaną osobno. System fotowoltaiczny umieszczony na gruncie lub samodzielnej konstrukcji w obrębie posesji możemy ubezpieczyć jako osobną budowę. Suma ubezpieczenia według Generali nie może być jednak wyższa niż 30 tys. zł.

Grupa PZU stworzyła także osobną ofertę dla klientów firmy Tauronubezpieczenie grupowe dla fotowoltaiki. Polisa obejmuje:

  • ochronę w następstwie zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie w razie wystąpienia awarii i przerwy w działaniu fotoogniw
  • pomoc w usunięciu szkód powstałych podczas akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniem ubezpieczeniowym

Fotowoltaika – ubezpieczenie niezależne od domu

Na rynku ubezpieczeniowym obecna jest także oferta grupy Wiener proponująca polisę paneli fotowoltaicznych niezależną od ubezpieczenia nieruchomości. Przedmiotem ubezpieczenia są w tym przypadku instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, które posiadają wszystkie niezbędne zabezpieczenia napięciowe i nie znajdują się w strefie zagrożonej podtopieniami i zalaniami. Panele PV mogą być zainstalowane zarówno na budynku mieszkalnym, jak i budowlach i budynkach gospodarczych. Ubezpieczenie fotoogniw proponowane przez Wiener można bardzo łatwo zamówić przez Internet. Polisa pokrywa uzasadnione koszty zabezpieczenia instalacji PV przed szkodą, akcji ratowniczej oraz usunięcia szkód spowodowanych zdarzeniem losowym, o którym mowa w umowie. Ubezpieczenie fotowoltaiki zaczyna się już od 40 zł za rok. Co istotne, w przypadku Wiener od wartości ustalonego odszkodowania należy jeszcze odjąć franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł.

Panele PV – kiedy nie dostanę ubezpieczenia?

Wybierając firmę ubezpieczeniową dla instalacji fotowoltaicznej, warto zwrócić uwagę na warunki uniemożliwiające wypłatę odszkodowania. Zazwyczaj polisa nie obejmuje tych części instalacji PV, które ze względu na ich przeznaczenie bardzo szybko się zużywają lub zgodnie z zaleceniami producenta podlegają okresowej obowiązkowej wymianie. Wypłata odszkodowania dla paneli PV będzie też niemożliwa w przypadku, kiedy okaże się, że fotowoltaika nie była użytkowana w sposób prawidłowy lub uszkodzenia powstały w wyniku działania osób trzecich, np. dostawców czy serwisantów. Odstępstwem od odszkodowania są także objęte instalacje PV montowane w strefie zagrożonej podtopieniami lub zalaniem.

Informacje podane w naszym poradniku są jedynie poglądowe. Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania Klientów.

 Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!