Fotowoltaika – czy konieczne jest pozwolenie?

Popularność instalacji paneli fotowoltaicznych w ostatnich latach oraz dofinansowanie rządowe obejmujące prace nad odnawialnymi źródłami energii sprawiły, że inwestorzy zaczęli masowo decydować się na zakup oraz montaż elektrowni słonecznych w swoich domach i przedsiębiorstwach. Obecnie szacuje się, że do 2020 roku około 15% wytwarzanej w Polsce energii będzie pochodziło właśnie z fotowoltaiki. W związku z tym, że inwestycja w moduły fotowoltaiczne oraz możliwość samowystarczalności energetycznej gospodarstwa domowego stała się obecnie nie tylko popularna, ale i opłacalna, podpowiadamy, jakich formalności należy dopełnić, aby zbudować własną elektrownię słoneczną zgodnie z prawem.

Inwestycja w fotowoltaikę

Instalacja paneli fotowoltaicznych – jakie formalności trzeba spełnić?

Według Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2017.1332) wykonanie robót budowlanych polegające na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 50 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymaga od inwestora ani zgłoszenia budowy, ani uzyskania pozwolenia na budowę. O ile jednak w przypadku kolektorów słonecznych musimy obligatoryjnie spełnić warunek samodzielności instalacji, aby móc być zwolnionym z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o tyle w przypadku paneli fotowoltaicznych jako inwestorzy nie jesteśmy ograniczeni takimi dyrektywami. Oznacza to, że zarówno instalacje fotowoltaiczne wolno stojące, jak i panele PV umieszczane na dachach nie wymagają od nas wcześniejszego ubiegania się o pozwolenie na budowę czy zgłaszania chęci budowy. Musimy jednak pamiętać, że bez względu na sposób instalacji paneli fotowoltaicznych z konieczności prawnego zgłoszenia obiektu budowlanego zwolnione są wyłącznie te instalacje, które nie przekraczają mocy 50 kW. Każde urządzenie fotowoltaiczne przekraczające moc znamionującą 50 kW musi uzyskać pozwolenie na budowę.

Czy mogę zainstalować panele fotowoltaiczne na obiektach uznanych za zabytkowe?

Bez względu na sposób instalacji modułów fotowoltaicznych oraz ich moc pozwolenie na budowę paneli PV będzie obligatoryjne zawsze w przypadku umieszczenia systemu na budynkach wpisanych do krajowego rejestru zabytków. Co istotne, w takich przypadkach, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, będziemy musieli uprzednio uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie ingerencji w obrębie obiektu zabytkowego. Zgoda musi być wydana na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Taka sama procedura będzie obowiązywała w przypadku usytuowania paneli fotowoltaicznych na terenie wpisanym do rejestru zabytków, z tą różnicą, że w tym przypadku konieczne będzie przynajmniej dokonanie zgłoszenia instalacji.

 Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!