Panele fotowoltaiczne – jak zgłosić mikroinstalację do PGE?

Planując montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej powinniśmy się zastanowić nad możliwościami bycia  prosumentem PGE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o odnawialnych źródłach energii każdy, kto pozyskuje energię elektryczną z fotowoltaiki, może podłączyć swoją instalację do ogólnej sieci energetycznej. Dzięki temu prosumenci w fotowoltaice mają możliwość magazynowania energii i odprowadzania jej nadwyżek do sieci PGE.

Fotowoltaika do gospodarstwa domowego

Jestem prosumentem – chcę przyłączyć mikroinstalację fotowoltaiczną

Procedura przyłączenia mikroinstalacji różni się w zależności od statusu odbiorcy, który korzysta z odnawialnych źródeł energii. W przypadku prosumenta, który jest właścicielem mikroinstalacji, proces podłączania jej do ogólnej sieci nie jest skomplikowany i wymaga zgłoszenia podpięcia do operatora. Jeżeli nasze gospodarstwo domowe jest już przyłączone do sieci, a maksymalna moc mikroinstalacji, którą chcemy podpiąć, nie przekracza mocy przyłączeniowej budynku, musimy zgłosić do PGE konieczność wymiany licznika na dwukierunkowy. W przypadku, kiedy moc planowanej mikroinstalacji jest wyższa od mocy przyłączeniowej budynku, prosument musi zgłosić potrzebę zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Jak zgłosić mikroinstalację do PGE? 

Jeżeli budynek, który ma być zasilany energią pozyskiwaną z fotowoltaiki, nie jest podłączony do ogólnej sieci, właściciel mikroinstalacji musi złożyć wniosek o jej przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Szczególnie istotne w tym przypadku jest zapewnienie, że fotowoltaika, którą wnioskodawca chce przyłączyć do sieci, została zainstalowana prawidłowo i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. W tym celu zaleca się, aby panele PV były montowane przez doświadczonych instalatorów posiadających potwierdzone kwalifikacje poświadczone certyfikatem z Urzędu Dozoru Technicznego.

Jeżeli instalacja fotowoltaiczna została zamontowana poprawnie, właściciel domowej elektrowni słonecznej może zgłosić ją do PGE. W tym celu wnioskodawca musi przesłać do operatora wypełniony formularz zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci wraz z odpowiednimi załącznikami. Zgłoszenie, oprócz danych wnioskodawcy wraz ze wskazaniem lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji, powinno zawierać także informacje dotyczące terminu przyłączenia fotowoltaiki oraz jej specyfikację techniczną. Prosument musi dodatkowo określić moc zainstalowanej mikroinstalacji i przedstawić schemat instalacji elektrycznej budynku, na którym zainstalowano panele PV. W dokumentacji powinny się znaleźć dane dotyczące parametrów wyposażenia mikroinstalacji do fotowoltaiki, opis specyfikacji ruchowej i eksploatacyjnej urządzeń oraz ich dane fabryczne. Jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę, konieczne też będzie udokumentowane pełnomocnictwo.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez operatora sieci energetycznej wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu zgłoszenia i planowanym terminie przyłączenia mikroinstalacji. Właściciel fotowoltaiki powinien także dostać od dystrybutora zaświadczenie potwierdzające możliwość świadczenia usług dystrybucyjnych wraz z wytycznymi dotyczącymi warunków technicznych dostawy prądu. Na podstawie takiego oświadczenia wnioskodawca może podpisać umowę z PGE Dystrybucja S.A. o możliwości przesyłania energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki do ogólnej sieci energetycznej oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z właściwym odbiorcą.

Podłączenie mikroinstalacji – informacje dodatkowe

Deklarację podłączenia domowej mikroinstalacji do sieci dystrybutora wraz z wnioskiem wnioskodawca powinien złożyć przynajmniej na 30 dni przed planowanym przyłączeniem się do sieci. Jeżeli właściciel fotowoltaiki nie jest prosumentem, dystrybutor powinien wysłać do niego umowę zawierającą warunki świadczenia usług dystrybucyjnych z terminem akceptacji do 7 dni. Jeżeli wnioskodawca jest prosumentem, operator powinien potwierdzić specyfikację techniczną zgłaszanej mikroinstalacji. Po tym prosument może zaktualizować umowę kompleksową, którą podpisał wcześniej z dystrybutorem sieci.

Jeżeli dokumentacja jest kompletna, operator powinien w ciągu 30 dni od zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dostarczyć i zainstalować u wnioskodawcy licznik dwukierunkowy. Usługa jest w pełni darmowa.

Informacje podane w naszym poradniku są jedynie poglądowe. Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania Klientów.

 Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!