Program rządowy „Mój prąd”, czyli możliwość uzyskania dotacji do instalacji PV

23 lipca 2019 r. ogłoszony został program rządowy „Mój prąd”, który ma na celu zwiększenie udziału fotowoltaiki w ogólnym zestawieniu produkcji energii elektrycznej w Polsce. Oznacza to, że dzięki niemu osoby decydujące się na montaż instalacji fotowoltaicznej mają możliwość ubiegania się o bezzwrotną dopłatę w wysokości do 5 tys. zł. kosztów kwalifikowanych (koszty zakupu oraz montażu). Koszty kwalifikowane, wchodzące w zakres objęty programem „Mój Prąd”, są liczone od dnia 23.07.2019 r. i odnoszą się do dnia opłacenia faktury. Pozostają pytania – kto może otrzymać dopłatę, jak się przygotować do złożenia wniosku oraz kiedy i gdzie go złożyć?

Program "Mój Prąd" - dofinansowanie do fotowoltaiki

Jakie należy spełnić wymagania, aby ubiegać się o dofinansowanie? Wymagania dla Beneficjenta

Przede wszystkim osoba, która zamierza się ubiegać o dofinansowanie z programu „Mój prąd” musi być osobą fizyczną oraz musi figurować jako prosument (strona umowy przyłączeniowej). Ponadto, jeśli wnioskodawca korzysta z innego programu dotacyjnego (np. dofinansowania oferowanego przez województwa, „Czyste powietrze”) lub też otrzymał już taką dopłatę, nie może ubiegać się o wsparcie z programu „Mój prąd”. Warto zaznaczyć, że, najprawdopodobniej, prosument będzie mógł skorzystać jednocześnie z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala odliczyć od dochodu wydatki na przeprowadzoną termomodernizację.

Wymagania dla instalacji PV

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie zamontowana instalacja musi spełniać kilka warunków. Najważniejszym z nich jest zakres mocy mikroinstalacji – musi się zawierać w przedziale od 2kW do 10 kW. Sama instalacja nie może zostać zakończona, tj. podłączona przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), przed ogłoszeniem naboru, który przypada na przełom sierpnia i września, ale musi być ukończona na moment składania wniosku o dofinansowanie. Poprzez „ukończenie” rozumie się przejście etapów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (panele wraz z niezbędnymi przyrządami, które zostały wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed datą montażu), podpisania umowy z dystrybutorem i przyłączenia dwukierunkowego licznika. Program „Mój prąd” obejmuje jedynie nowe instalacje, czyli w momencie powiększenia mocy instalacji już istniejącej poprzez doinstalowanie nowych paneli, dotacja z programu „Mój prąd” nie obowiązuje na dokładane panele.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Składając wniosek o dofinansowanie należy przedłożyć zestaw niezbędnych dokumentów:

  • fakturę za zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • potwierdzenia zapłaty faktury,
  • potwierdzenie instalacji licznika dwukierunkowego włączając w to dane umowy kompleksowej.

Wzór ostatniego dokumentu będzie dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z ogłoszeniem naboru. Złożony i zatwierdzony wniosek jest jednocześnie umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność. Ubiegając się o dotację z programu „Mój prąd” wnioskodawca wyraża zgodę na opublikowanie danych personalnych takich jak imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji oraz na przeprowadzenie ewentualnej kontroli instalacji w przeciągu 3 lat od dnia wypłacenia dofinansowania. Wnioski złożone mogą być jedynie w formie papierowej poprzez pocztę, kuriera lub też osobiście w NFOŚiGW.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!