Prosument lokatorski – fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Program rządowy „Mój Prąd” znacząco przyczynił się do zainteresowania fotowoltaiką przez domy jednorodzinne. Świadczyć może o tym liczba prosumentów w naszym kraju – to już ponad milion osób! Na tym jednak nie koniec. Wychodząc naprzeciw kolejnym oczekiwaniom, Rząd ogłosił wprowadzenie tzw. „prosumenta lokatorskiego”. Korzystne zasady, a także możliwość uzyskania dofinansowania mają zachęcić spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do zainwestowania w fotowoltaikę, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na rozwój branży OZE, a także finanse mieszkańców.

Prosument lokatorski – założenia

Chcąc zwiększyć udział Odnawialnych Źródeł Energii w rodzimej energetyce, 28 grudnia 2022 r., Minister Rozwoju i Technologii – Waldemar Buda zapowiedział wprowadzenie, tzw. prosumenta lokatorskiego. Wysoko opłacalne zasady, a także bezzwrotne dofinansowanie, mają zachęcić właścicieli do zakładania instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych. Dzięki inwestycji w PV, mieszkańcy będą mieli zapewnioną niezależność energetyczną, a także obniżą się ich rachunki za prąd.

Zgodnie z założeniami prosumenta lokatorskiego, zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółdzielnia lub wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej. Co istotne – autokonsumpcja będzie dotyczyła tylko części wspólnej, ale całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą energii według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela. Oznacza to, że w ramach prosumenta lokatorskiego przewidziano maksymalnie korzystne zasady rozliczania – właściciel będzie mógł odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu! Wynika z tego, że obniżą się koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby lokatorów związane z modernizacją ich miejsca zamieszkania. Ważne jednak, aby prosument, czyli zarządzający budynkiem, pamiętał o zgłoszeniu do sprzedawcy energii sposobu rozliczenia – statusu prosumenta lokatorskiego, dokumentując to uchwałą o budowie instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Podobnie, jak w przypadku programu „Mój Prąd”, także w prosumencie lokatorskim, zapowiedziano możliwość ubiegania się o dotację – wsparcie finansowe do inwestycji. W ramach grantu OZE przewidziano dofinansowanie do instalacji i urządzeń wspomagających – magazynów energii, pomp ciepła itd. na poziomie nawet 50%! Dotacje pokryte zostaną ze środków przeznaczonych na prefinansowanie Krajowego Planu Odbudowy (PFR). Jak podaje Rząd, całkowity budżet przeznaczony na nowy program wyniesie 0,5 mld zł, a wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fotowoltaika w bloku – czy warto?

Jak wylicza MRiT, w budynku liczącym przeciętnie 64 mieszkania, średnie zapotrzebowanie energetyczne wynosi 4 MW/rok. Koszt takiej energii to około 2800 zł. Oznacza to, że instalacja fotowoltaiczna, która produkowałaby do 30 MWh/rok, byłaby w stanie pokryć zużycie wspólne i jeszcze przełożyć się na przychody dla budynku w wysokości 19 600 zł/rok. Dzięki takiemu rozwiązaniu, lokatorzy nie musieliby płacić za energię w części wspólnej, a nawet obniżyłby się ich własny koszt zużycia – średnia obniżka na lokal wyniosłaby w tej sytuacji 328 zł/rok przez kolejnych 15 lat. Ponadto, dzięki rządowemu dofinansowaniu, przewidywany zwrot z całej inwestycji, wyniósłby w tym przypadku około 5 lat.

Nie ma zatem żadnych wątpliwości – fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych będzie opłacalna, dlatego już teraz warto zainwestować w instalację PV i cieszyć się najlepszą energią od House Solutions!Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!