Ulga podatkowa fotowoltaika – to warto wiedzieć!

Od 1 stycznia 2019 roku właściciele domowych mikroinstalacji mogą odliczyć koszty inwestycji w instalację fotowoltaiczną od podatku! Ulgę umożliwia rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, które określa także katalog usług, które kwalifikują się do odliczenia od podstawy podatkowej. Wśród urządzeń, materiałów i usług objętych rozporządzeniem znajdują się ogniwa fotowoltaiczne wraz z niezbędnym osprzętem oraz usługa montażu fotowoltaiki. Z ulgi mogą skorzystać:

  • podatnicy, którzy rozliczają swoje dochody według 17% i 32% skali podatkowej,
  • osoby, które stosują jednolitą stawkę 19%
  • płatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej na panele fotowoltaiczne?

Z ulgi podatkowej na fotowoltaikę mogą skorzystać podatnicy, którzy są prawnymi właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego rozumianego jako budynek wolnostojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej służący potrzebom mieszkaniowym. Budynek musi stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość. Ustawa o uldze podatkowej dla fotowoltaiki dopuszcza, że właściciele domów jednorodzinnych objętych rozporządzeniem mogą w budynku, w którym zainstalowano moduły fotowoltaiczne, wydzielić do dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni, która nie przekracza 30% całkowitej powierzchni domu.

Co istotne, ulga podatkowa obejmuje właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych również wówczas, kiedy panele PV zostały zamontowane na innych budynkach, np. budynku gospodarczym. Warunkiem jest to, aby uzysk energetyczny pozyskiwany z modułów służył budynkowi mieszkalnemu.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej 17% i 32%, oraz podatnicy rozliczający się według podatku ryczałtowego i liniowego.

Uwaga! Wydatki na zakup i montaż fotowoltaiki, które podlegają uldze podatkowej, obejmują wyłącznie budynki już wybudowane. Nie możemy zatem w tym przypadku uwzględnić domów, które pozostają w fazie projektu lub budowy. Z ulgi podatkowej na panele fotowoltaiczne nie możemy skorzystać także wtedy, kiedy jesteśmy tylko posiadaczami domu jednorodzinnego, a nie jego prawnymi właścicielami!

Ile i co można odliczyć od podatku?

Według rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju od podatku można odliczyć urządzenia i usługi, które są związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Oznacza to, że uldze podlegają materiały budowlane, ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz montaż instalacji PV. W przypadku fotowoltaiki mogą to być wydatki poniesione na zakup paneli, falownika i innego osprzętu oraz koszty podłączenia instalacji fotowoltaicznej wraz z kosztami robocizny.

Całkowita kwota odliczenia wydatków od podatku nie może przekroczyć 53 tys. zł i dotyczy wszystkich przedsięwzięć realizowanych w domu jednorodzinnym, którego podatnik jest prawnym właścicielem lub współwłaścicielem. Co istotne, w przypadku małżonków, którzy odpowiednio są współwłaścicielami nieruchomości kwalifikowanej do ulgi, limit 53 tys. zł dotyczy każdego z nich z osobna. Jeżeli kwota rozliczenia nie została w całości pokryta w rocznym dochodzie podatnika, pozostałość może on rozliczyć w kolejnych rozliczeniach podatkowych przez okres nie dłuższy niż 6 lat.

Wysokość wydatków poniesionych na rzecz fotowoltaiki, które można odliczyć od podatku, rozlicza się na podstawie faktur wystawionych po 1 stycznia 2019 roku!

Ulga podatkowa na panele fotowoltaiczne a program „Mój prąd”

Zarządzenie dotyczące ulgi podatkowej dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych zakłada możliwość korzystania z innych ulg. Z rozliczenia podatkowego na fotowoltaikę możemy zatem skorzystać nawet jeżeli wcześniej byliśmy beneficjentami programu rządowego „Mój prąd”. Udział w programie nie jest jednak konieczny, dlatego podatnicy, którzy dokonali zakupu i instalacji modułów PV przed 23 lipca 2019 roku, ale nie wspomagali się programem „Mój prąd”, mogą teraz skorzystać z ulgi podatkowej.

Uwaga! Uldze podatkowej na panele fotowoltaiczne podlegają wyłącznie koszty, które zostały przez podatnika faktycznie poniesione! Oznacza to, że w przypadku właścicieli domowych mikroinstalacji, którzy skorzystali z dopłat z programu „Mój prąd” lub innych dopłat, całkowita kwota odliczenia od podatku zostanie pomniejszona o kwotę dotacji. Od podatku można odliczyć za to w całości także te wydatki, które podatnik pokrył dzięki kredytom lub pożyczkom. Bez względu na ich wysokość.

 Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!