Zmiany w programie „Mój Prąd 4.0”. Wybierz OZE i zyskaj więcej!

O tym, że fotowoltaika i OZE przynoszą korzyści zarówno społeczne, gospodarcze, jak i środowiskowe nie trzeba przekonywać nikogo. Z każdej strony napływają do nas oferty zachęcające do wyboru bardziej ekologicznych rozwiązań. Nie ma się co dziwić – inwestycja w OZE to najlepsza decyzja! Dzięki niej można uzyskać całkowitą niezależność oraz samowystarczalność energetyczną, a także otrzymać zwrot części kosztów poniesionych podczas inwestycji, które teraz wzrosły o ponad 50%!

Program „Mój Prąd”

29 lipca 2019 r. ogłoszony został projekt rządowy „Mój Prąd”, którego celem było zwiększenie udziału fotowoltaiki w ogólnym zestawieniu produkcji energii elektrycznej w Polsce. Dzięki temu innowacyjnemu programowi, osoby które zdecydowały się na montaż instalacji fotowoltaicznej, otrzymały możliwość ubiegania się o bezzwrotną dopłatę do inwestycji. Program ten na przestrzeni ostatnich miesięcy ulegał licznym aktualizacjom, jednak ostatnio wprowadzone przez Rząd zmiany przyniosły prawdziwą rewolucję! Od 15 grudnia 2022 r. prosumenci mogą ubiegać się o naprawdę wysokie kwoty dofinansowania.

Nowe, wyższe stawki dofinansowania – ile?

22 listopada br. Rząd ogłosił zmiany w programie „Mój Prąd 4.0”. Zmianom uległy: termin składania wniosków oraz kwota dofinansowania. Dla przypomnienia, do tej pory w ramach programu, prosument mógł ubiegać się o dopłatę w wysokości 5 tys. zł do instalacji fotowoltaicznej oraz do 7,5 tys. zł do magazynu energii. Tymczasem nowe kwoty dofinansowania wzrosły nawet o ponad 50%. Ile zatem wynoszą? W przypadku mikroinstalacji PV – kwota dopłaty wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Jeszcze korzystniej sprawa wygląda w sytuacji mikroinstalacji PV z magazynem energii – kwota dofinansowania będzie następująca: do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 7 tys. zł, natomiast do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych – nawet do 16 tys. zł! Oznacza to, że w przypadku wybrania instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, prosument może otrzymać dopłatę w wysokości nie 12,5 tys. zł, a nawet 23 tys. zł! Jeżeli doliczymy do tego dofinansowanie na magazyn ciepła oraz na system zarządzania energią HEMS/EMS, to okaże się, że zamiast 20,5 tys. zł prosument ma realną możliwość uzyskania w ramach programu „Mój Prąd 4.0” dopłaty w kwocie wynoszącej aż 31 tys. zł! Oznacza to, że nastąpił wzrost w dopłatach aż o 51%!

Oprócz wspomnianych stawek, ważna zmiana zaszła także w terminach dotyczących składania wniosków. Wyznaczona pierwotnie data końcowa została wydłużona o ponad 3 miesiące. Oznacza to, że prosumenci mają czas na złożenie wniosku aż do 31.03.2023 r.

Zainwestuj i zyskaj!

Ogłoszone przez Rząd w ostatnich dniach zmiany dotyczące programu „Mój Prąd 4.0” nie pozostawiają żadnych wątpliwości – OZE naprawdę się opłaca. Oprócz realnego zwrotu kosztów, zyskać można jeszcze więcej – niezależność energetyczną i finansową. Co więcej, prognozy dotyczące fotowoltaiki na kolejny rok dosadnie potwierdzają, że 2023 r. będzie dobrym rokiem dla branży OZE. Decyzja należy więc do Ciebie – wybierz najlepszą energię od House Solutions!Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!