Charakterystyka Energetyczna

Charakterystyka energetyczna - House Solutions

Czy wiesz, że świadectwo charakterystyki energetycznej to kluczowy dokument określający zużycie energii w Twoim budynku lub lokalu? Nazywane jest również certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym. Może ono określić przybliżone roczne zapotrzebowanie na energię oraz związane z tym koszty utrzymania. Od kwietnia 2023 roku, dokument stał się wymagany (zgodnie z prawem europejskim) dla wszystkich nowo budowanych obiektów oraz nieruchomości będących przedmiotem transakcji sprzedaży lub wynajmu*.

* Nie dotyczy istniejących budynków (lub lokali) wykorzystywanych do własnych celów na tzw. „własny użytek”, tj. kiedy właściciel nie zamierza go sprzedawać lub wynajmować.

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera istotne informacje dotyczące zużycia energii na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej czy nawet oświetlenie. Dzięki niemu można lepiej zrozumieć, ile energii zużywa budynek w rzeczywistości i jakie kroki można podjąć, aby ten koszt zmniejszyć.

Można w nim znaleźć:

  • Informację o budynku lub jego części,
  • Charakterystykę energetyczną,
  • Zalecenia dotyczące prac budowlano-instalacyjnych, które mogą poprawić efektywność energetyczną budynku lub jego części,
  • Potwierdzenie od osoby sporządzającej, że dokument został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków (CREB). 

Uwaga: Nie należy mylić charakterystyki energetycznej z audytem energetycznym, który służy do określenia sposobów na poprawę efektywności energetycznej budynku. Audyt energetyczny – jest często wykonywany np. na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach programów termomodernizacji (Program Czyste Powietrze). 

Kto powinien posiadać i kiedy warto wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obowiązek posiadania tego dokumentu spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków lub jego częściach, lub osobach, które mają własnościowe prawa do lokali i planują sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej może okazać się kluczowym narzędziem w optymalizacji kosztów i może być niezbędne już na etapie transakcji. Wartym uwagi jest fakt, że przykładowo inwestor będzie zobowiązany do dołączenia świadectwa do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, a w niektórych przypadkach powinno być ono dostępne dla wszystkich użytkujących budynek (mowa o budynkach np. zajmowanych przez organy administracji publicznej, lokalach usługowych).

Wystawiony dokument, przekazywany w formie papierowej lub elektronicznej jest ważny przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, jednak inwestując w poprawę efektywności energetycznej swojego budynku, regularne aktualizacje tego dokumentu mogą być istotne.

Charakterystyka energetyczna budynku a House Solutions

Zachęcamy do kontaktu, nasi audytorzy podzielą się szczegółowymi informacjami dotyczącymi wykonania charakterystyki energetycznej. Dowiedz się jak możesz zwiększyć efektywność energetyczną swojego budynku oraz tym samym zwiększyć wartość nieruchomości.

W celu konsultacji, zamówienia charakterystyki energetycznej lub audytu energetycznego, zapraszamy do kontaktu:
https://house-solutions.pl/kontakt/ 
+48 732 732 252
biuro@house-s.plChcesz dowiedzieć się więcej na temat oferowanych przez nas rozwiązań?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!