Czy dostanę dofinansowanie do fotowoltaiki?

Dofinansowanie do fotowoltaiki może być pozyskane z różnych źródeł – środków napływających z Unii Europejskiej, za pośrednictwem programów krajowych, a także środków pochodzących z samorządów.

W ramach możliwości finansowania fotowoltaiki można otrzymać granty, dotacje bądź pożyczki na preferencyjnych warunkach. Zastanawiasz się, czy masz szansę otrzymać taką pomoc oraz jakie warunki należy spełnić? W treści artykułu znajdziesz przydatne informacje! 

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej

Skorzystaj z pomocy programów regionalnych 

Dofinansowanie do fotowoltaiki można uzyskać na szczeblu regionalnym. Dla osób prywatnych przygotowano dotacje lub nisko oprocentowaną pożyczki na budowę i montaż fotowoltaiki, z programu „Czyste powietrze”. Ten rządowy program priorytetowy ruszył we wrześniu 2018 r. i potrwa aż do 2029 r. a jego adresatami są:

– współwłaściciele lub właściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym;

– osoby, które uzyskały zgodę na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania). 

Korzystając z programu można zyskać część poniesionych nakładów na wykonanie fotowoltaiki – beneficjenci mogą liczyć na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pożyczek udziela się do 15 lat i mają relatywnie niskie oprocentowanie, które wynosi aktualnie 2,4%. 

Przedsiębiorstwa czy też osoby prowadzące działalność gospodarczą korzystają z regionalnych programów pomocowych – każde z 16 województw w Polsce ma swój własny RPO (Regionalny Program Operacyjny). W ramach działania programów przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie fotowoltaiki w formie:

– kredytów na fotowoltaikę

– pożyczek na fotowoltaikę 

– dotacji bezpośrednich na fotowoltaikę 

Jednym z ciekawych programów wsparcia dla przedsiębiorców pragnących inwestować w OZE jest Bocian – nabór wniosków o pożyczkę odbywa się w trybie ciągłym.

Na fotowoltaikę można również uzyskać dotacje regionalne. W każdym z województw Polski przyznawane są inne kwoty i obowiązują różne zasady udzielania takiego wsparcia. Starania o dofinansowanie fotowoltaiki mogą rozpocząć zarówno osoby prywatne, samorządy, jak i przedsiębiorstwa. Należy jednak spełnić warunki obowiązujące w poszczególnych województwach – np. Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego nie umożliwia dotacji w sposób bezpośredni dla osób fizycznych, a jedynie formę grantów. 

Z roku na rok kwota w puli dofinansowania na fotowoltaikę zmniejsza się. Dlatego warto jak najszybciej podjąć decyzję o zakupie fotowoltaiki dofinansowanej ze środków unijnych, samorządowych czy regionalnych.

Jak zacząć starania o dofinansowanie na fotowoltaikę? 

Każdy starający się o przyznanie dotacji na fotowoltaikę musi wypełnić odpowiednie wnioski oraz dokumenty. Oprócz wniosków wiele programów wymaga również załączenia dodatkowych dokumentów wydawanych przez urzędy lub też ekspertów, np. audytorów energetycznych. Kompletna dokumentacja w ramach dofinansowania fotowoltaiki powinna być wypełniona prawidłowo, bezpieczniej jeśli odbędzie się pod okiem specjalisty. Podstawowe dokumenty, które należy skompletować przy staraniach o dofinansowanie do fotowoltaiki, to m.in.:

– formularz

– projekt instalacji fotowoltaicznej

– certyfikat i poświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Projekt fotowoltaiki powinien zawierać między innymi:

– schemat instalacji

– opis oraz parametry techniczne urządzeń

– licznik wytworzonej energii elektrycznej

– kosztorys

Złożenie wniosku o dofinansowanie fotowoltaiki oraz niezbędne załączniki do wniosku wymagają wcześniejszego planowania i zaangażowania. Zebranie kompletu odpowiednich dokumentów nie gwarantuje przyznana dofinansowania natychmiast. 

Czas oczekiwania na uzyskanie dofinansowania do fotowoltaiki 

Średnio przyjmuje się, że czas oczekiwania na podpisanie umowy oraz wypłatę środków to co najmniej kilka tygodni. O dofinansowanie do fotowoltaiki stara się coraz więcej osób, dlatego czas ten może się wydłużyć.

W przypadku dofinansowania z Unii Europejskiej zwrot środków poniesionych na inwestycje w fotowoltaikę następuje dopiero w chwili zrealizowania inwestycji. Dotacja na OZE jest szczegółowo kontrolowana przez podmiot, który jej udziela.

Podane w artykule informacje są poglądowe. Dobór skutecznych rozwiązań realizujemy w zależności od indywidualnych zapotrzebowań, uwarunkowań technicznych i po indywidualnej konsultacji z Klientem.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!