Audyt Energetyczny

Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny stanowi kluczowy krok w procesie termomodernizacji budynku, pozwalając na opracowanie wytycznych dotyczących ulepszeń, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów związanych z ogrzewaniem, wentylacją i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. 

Definiowany jest jako kompleksowe opracowanie zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych. Wskazuje on optymalne rozwiązanie, uwzględniając koszty realizacji i oszczędności energii, które stanowią podstawę do stworzenia projektu budowlanego. Audyt energetyczny jest więc nie tylko opisem stanu technicznego budynku. To także plan działania mający na celu minimalizację kosztów eksploatacji poprzez zastosowanie efektywnych rozwiązań termomodernizacyjnych.

Dlaczego warto zrobić audyt energetyczny i jak on powinien przebiegać?

Przede wszystkim audyt energetyczny to praktyczne narzędzie, które pozwala właścicielowi budynku uzyskać pełną informację na temat koniecznych działań oraz oszacować ich koszty i efekty. Bez audytu energetycznego istnieje ryzyko podejmowania decyzji o termomodernizacji na podstawie ogólnych zasad, co może prowadzić do nieskutecznych rozwiązań lub niewłaściwego oszacowania finansowego.

Audyt bazuje na dokumentacji i informacji od właściciela budynku. Podczas audytu energetycznego audytor dokładnie analizuje stan techniczny budynku. Uwzględnia jego lokalizację, wielkość, materiały użyte do budowy oraz istniejące usterki i problemy. Następnie audytor przeprowadza obliczenia, aby określić zapotrzebowanie energii oraz potencjalne oszczędności po wprowadzeniu ulepszeń. Wynikiem audytu jest szczegółowy raport zawierający opis działań termomodernizacyjnych, ich koszty oraz prognozowane efekty.

Dla kogo przeznaczony jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest dedykowany właścicielom budynków, władzom i bankom zarządzającym programami wsparcia termomodernizacji oraz projektantom, którzy opracowują projekty budowlane. Dla właścicieli jest to niezbędne narzędzie do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji, dla władz i banków – dokumentacja uzasadniająca przyznanie wsparcia finansowego, a dla projektantów – wytyczne do opracowania projektów budowlanych.

Jak wybrać audytora? Audyt energetyczny a House Solutions

Przeprowadzenie audytu energetycznego zaleca się powierzyć doświadczonemu specjaliście/firmie, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie termomodernizacji budynków. Ważne jest, aby audyt był zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami. Zapewni to właściwą ocenę stanu budynku i wypracowanie optymalnych rozwiązań. Uprawniony audytor energetyczny powinien posiadać wykształcenie techniczne oraz znajdować się wykazie osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków na stronie MRiT (Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Zlecenie audytu energetycznego doświadczonym specjalistom jest konieczne dla zapewnienia jakości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.

House Solutions od lat doradza w pracach termomodernizacyjnych, przynoszącym realne oszczędności Klientom i poprawiającym efektywność energetyczną ich budynków. Warto podkreślić, że w programie Czyste Powietrze, oferowane jest dofinansowanie do audytu energetycznego i można uzyskać do 1200 zł wsparcia.

 

W celu konsultacji, zamówienia charakterystyki energetycznej lub audytu energetycznego, zapraszamy do kontaktu:
https://house-solutions.pl/kontakt/ 
+48 732 732 252
biuro@house-s.plChcesz dowiedzieć się więcej na temat oferowanych przez nas rozwiązań?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!