Czyste Powietrze: termomodernizacja w 2022 r.

Rok 2022 jest przełomowym nie tylko ze względu na podwyżki cen prądu i gazu czy też zmianę zasad rozliczania fotowoltaiki zainstalowanej po 1 kwietnia. To również rok przyjemnych niespodzianek dla zainteresowanych zmianą źródła ciepła lub ogólną termomodernizacją domu.

O samych alternatywnych metodach ogrzewania napisaliśmy już w artykule “Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu w 2022?”. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem w celu zdobycia informacji m.in. na temat kosztów eksploatacji poszczególnych źródeł energii. W niniejszym tekście zaś wskażemy, jak zminimalizować koszty poniesione w celach termomodernizacyjnych.

Zmiana źródła ciepła dla tych, którzy wciąż wykorzystują paliwa kopalne oraz materiały emitujące CO2, jest nieunikniona. Rezygnacja z nich musi nastąpić bezwzględnie do 2026 roku w województwie małopolskim (zgodnie z ustawą antysmogową, wchodzącą w życie dla każdej gminy w innym terminie). Jest to jeden z kroków w drodze do spełnienia wymogów Unii Europejskiej, która zarządziła zredukowanie o 55% generowania gazów cieplarnianych i cząsteczek pyłów przez każdy z krajów do 2030 r.

 

Czyste Powietrze

Głównym założeniem trwającego od 2018 roku programu Czyste Powietrze jest “poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnym”. Na ten cel przeznaczone zostały aż 103 mld PLN. Do końca 2027 r. beneficjenci będą mogli składać deklaracje, zaś wszystkie środki zostać wypłacone do końca 2029 r.

W tym roku jednak pojawiła się bardzo ważna zmiana, dzięki której mniej zamożni właściciele nieruchomości będą otrzymać dodatkowe wsparcie. Wyznaczono nowy, najwyższy próg dofinansowania, zależny od osiąganego dochodu na osobę w gospodarstwie. Dla samej wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda oraz towarzyszącej inwestycji w instalację PV beneficjent otrzymać może następujące środki:

 

 

Fundusz Ochrony Środowiska dodatkowo przewidział wsparcie dla tych, którzy chcą niemalże zupełnie uniezależnić się od Zakładów Energetycznych. Gospodarstwa domowe, które prócz rezygnacji z nieekologicznych systemów ogrzewania zdecydują się na montaż fotowoltaiki, mogą liczyć na dodatkowe środki z programu Czyste Powietrze.

 

Próg podstawowy

W ramach tego progu dotacje mogą otrzymać wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 100 000 PLN. Dochód pozostałych członków rodziny nie jest brany pod uwagę. Na sam montaż pompy ciepła przyznaje się 13 500 PLN. Organizator przewidział sytuację, w której beneficjent chciałby dodatkowo zadbać o termomodernizację swojego domu. Dodatkowe środki można otrzymać również na:

demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),

zakup i montaż:

mikroinstalacji fotowoltaicznej,

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (wraz z demontażem poprzednich),

opłatę za przygotowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do wykonania wyżej wymienionych działań. W tym zakresie mowa o: audycie energetycznym (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej oraz wymaganych ekspertyz.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

25 000 PLN – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

30 000 PLN – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Próg podwyższony

Ci, których miesięczne dochody nie są wyższe niż 1564 PLN (w gospodarstwach wieloosobowych) lub 2189 PLN (w jednoosobowych) spełniają wymogi progu podwyższonego. Mogą tym samym liczyć na wyższe środki. Za montaż pompy ciepła otrzymują 18 000 PLN. W przypadku decyzji o dokonaniu jednego lub więcej z wymienionych poprzednio działań mogą liczyć na maksymalnie:

32 000 PLN – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

37 000 PLN – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Dla przypomnienia, poniżej ponownie wymieniono owe dodatkowe działania:

demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),

zakup i montaż:

mikroinstalacji fotowoltaicznej,

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

opłatę za przygotowanie wszelkiej dokumentacji.

 

Próg najwyższy

Do rozliczenia w ramach nowego progu kwalifikują się Ci, których miesięczny dochód nie przekracza 900 PLN na osobę lub 1260 PLN w gospodarstwie jednoosobowym. Wszystkie poprzednie zasady obowiązują również i w tym przypadku. Na samą pompę ciepła beneficjent otrzymać może aż 27 000 PLN. Całkowita suma dotacji nie może przekroczyć:

60 000 PLN – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

69 000 PLN – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

 

Ulga termomodernizacyjna

Program Czyste Powietrze nie jest jednak źródłem, z którego można otrzymać zwrot za działania na rzecz ograniczenia emisji CO2. Właściciel domu jednorodzinnego ma prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Szczegóły odliczenia

Należy mieć na uwadze, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 PLN. Suma ta odnosi się do wszystkich działań, nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca dokonuje inwestycji w kilku posiadanych przez siebie nieruchomościach.

Odliczenie może być dokonane w zeznaniu za rok, w którym dokonano wydatku. Istotny jest jednak fakt, iż w sytuacji gdy kwota nie znajduje pokrycia w dochodzie, nadal istnieje możliwość odzyskania środków. Po prostu kolejne sumy przechodzą na dalsze lata, nie dłużej jednak, niż na okres sześciu lat od pierwszego poniesienia kosztów.

Co istotne: odliczenie można dokonać jedynie za wydatki poniesione w ramach budynku już wybudowanego.

 

Co można odliczyć?

Cytując ze źródła “Odliczeniu podlegają wydatki, które:

są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);

dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;

zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;

nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.”

Warunki te są szczególnie istotne, ponieważ wszelkiego rodzaju odstępstwo może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

 

Utrata prawa do ulgi

Na szczęście ustawodawca przewidział sytuację, w której podatnik mógłby w toku postępowania utracić prawo do odliczenia. W takiej sytuacji wystarczy, jeśli zwróci odebrane środki poprzez doliczenie ich w kolejnych rozliczeniach do przychodu.

Kiedy należy tego dokonać? W deklaracji za trzeci rok od tego, za który otrzymano ulgę. Oznacza to tym samym, że podatnik zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie nie dłuższym, niż trzy lata od uzyskania środków.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wynika, że starania o dodatkowe finanse mogą być często żmudną procedurą. Decydując się jednak na usługi od House Solutions, wszystkimi formalnościami zajmują się nasi specjaliści.

W porozumieniu z Klientem pomagamy w otrzymaniu dotacji w ramach programu Czyste Powietrze oraz doradzamy w jaki sposób dokonać odliczenia od podatku.

Nie czekaj, skorzystaj z naszych usług i ciesz się najlepszą energią od House Solutions!Masz więcej pytań dotyczących pomp ciepła?

 

Nasi konsultanci rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości!