Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu w 2022?

Okres wczesnowiosenny jest odpowiednim czasem na podsumowanie wydatków poniesionych z tytułu eksploatacji źródeł ogrzewania. Największe mrozy już minęły, ale wciąż trwa okres grzewczy. Dodatkowo obecna sytuacja – wahające się ceny gazu i prądu, pędząca inflacja oraz wchodzące w życie ustawy klimatyczne dotyczące zakazu wykorzystywania paliw kopalnych mają znaczący wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych.

W niniejszym artykule przedstawiono aktualną sytuację polskiego sektora grzewczego, omówiono obowiązujące i przyszłe przepisy oraz wskazano, dlaczego pompa ciepła będzie najbardziej opłacalna dla domu. Ponadto zaproponowano konkretne urządzenia oraz możliwości uzyskania dotacji z tytułu zmiany źródła ciepła.

 

 

Ogrzewanie – aktualna sytuacja rynkowa i prawna

 

Nikomu nie trzeba udowadniać szkodliwego dla środowiska i zdrowia człowieka wpływu gazów cieplarnianych i pyłu zawieszonego. Szczególnie duże zagrożenie stanowią cząsteczki PM2.5. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia pyłowe prowadzi do skrócenia średniej długości życia. Aby uniknąć nieodwracalnych konsekwencji wynikających z nadmiernej emisji inwazyjnych substancji, należy holistycznie podejść do sprawy i wspólnymi siłami wyeliminować zagrożenie. Stąd właśnie Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem przepisów  zobowiązujących państwa członkowskie do zmiany polityki energetyczno-klimatycznej.

Najważniejszym założeniem jest zredukowanie o 55% generowania gazów cieplarnianych i cząsteczek pyłów przez każdy z krajów członkowskich do 2030 r. Dokonać tego można w wielu sektorach – energetycznym, transportowym i, przede wszystkim, ciepłowniczym. I to właśnie w obrębie tego ostatniego Polska przy współpracy z Unią Europejską wprowadziła i nadal wprowadza obszerne zmiany.

Zgodnie z danymi GUS z 2018 r. aż 45,5% Polaków nadal korzysta z paliw stałych (węgla kamiennego, brunatnego, drewna opałowego, biomasy i koksu) jako głównego lub jedynego źródła ogrzewania pomieszczeń. Plasuje to tym samym źródła nieodnawialne na pierwszym miejscu w zestawieniu. Nieco rzadziej, gdyż na czwartym miejscu rankingu znalazły się paliwa stałe jako źródło ogrzewania CWU, z wynikiem aż 23,8%. Należy pamiętać, że energia cieplna w Polsce jest pozyskiwane głównie z nieodnawialnych źródeł, choć w statystykach zajmuje odrębną pozycję. Przy nieco innym zestawieniu z pewnością okazałoby się, że polski sektor grzewczy w ¾ bazuje na nieekologicznej energii.

Rezygnacja z paliw kopalnych (jako jedno z rozwiązań proklimatycznych) musi nastąpić bezwzględnie do 2026 roku. W związku z powyższym ilość zleceń realizacji instalacji alternatywnych gwałtownie wzrasta. Do tej pory największym zainteresowaniem cieszyły się kotły gazowe. Wynikało to ze znaczących różnic w kosztach eksploatacji ogrzewania gazowego i elektrycznego na korzyść tego pierwszego. Rok 2022 przyniósł jednak wiele zmian, nie tylko ekonomicznych. Istnieje kilka czynników, które znacząco mogą przechylić szalę w stronę energii elektrycznej.

 

 

Czy ogrzewanie gazem się opłaca?

 

Alternatywne źródła ogrzewania ograniczają się głównie do dwóch – gazu lub prądu. Nie jest tajemnicą, że do tej pory najbardziej korzystnym rozwiązaniem była inwestycja w kotły gazowe. Rok 2022 przynosi jednak gwałtowną zmianę, która niebezpodstawnie wzbudza wątpliwości osób zobowiązanych do zmiany źródła ogrzewania.

Pierwszym z nich jest wzrost ceny gazu. Od stycznia 2022 r. za gaz ziemny zapłacimy prawie dwukrotnie więcej, podczas gdy w przypadku prądu różnica ta wynosi 24% względem roku poprzedniego. W niektórych przypadkach wciąż bardziej korzystnym rozwiązaniem jest ogrzewanie gazowe. Nie zawsze jednak eksploatacja energii elektrycznej musi być droższa. Wszystko zależy od urządzenia – dla kotłów elektrycznych mowa tu o około 400 zł rocznej różnicy względem gazu ziemnego. Pamiętajmy jednak, że istnieją dużo bardziej korzystne cenowo rozwiązania. Mowa tu o pompach ciepła, również wykorzystujących prąd. Ich użytkowanie gwarantuje nawet do 2 000 zł oszczędności w porównaniu z ogrzewaniem gazowym. W niniejszym artykule opublikowane zostaną przykładowe symulacje obrazujące istotę problemu.

Podwyżka cen nie jest jednak jedynym czynnikiem wpływającym na wybór. Wspomniano już, że do 2026 r. bezwzględnie należy wymienić źródło ciepła, aby zrezygnować z paliw nieodnawialnych. Wobec tego liczba wniosków o przyłączenie, która spłynęła do Polskiej Spółki Gazownictwa, znacząco przerosła możliwości finansowe organizacji, w związku z czym od pewnego czasu zablokowano przyjmowanie nowych zgłoszeń i zapowiedziano, że do końca 2023 roku spółka nie będzie w stanie obsłużyć nowych klientów. 18 lutego pojawiła się informacja o pozyskaniu dodatkowych funduszy, nie jest jednak wskazane, czy kwota będzie wystarczająca, aby obsłużyć wszystkich zainteresowanych. W związku z powyższym nie należy zbyt entuzjastycznie traktować powyższego komunikatu. Ponadto należy pamiętać, że PSG pokrywa jedynie koszty budowy gazociągu. Za budowę przyłącza oraz podłączenie do sieci płaci właściciel nieruchomości. W związku z powyższym Ci, którzy chcieliby korzystać z gazu w swoim domu, muszą przygotować się na dodatkowy wydatek, niż koszt samego kotła.

 

Symulacja kosztów

Niemniej najlepiej zobrazować istotę problemu, wykorzystując w tym celu kalkulator stworzony przez redaktorów portalu portpc.pl. Symulacji dokonano dla rodziny czteroosobowej zamieszkującej nowy budynek o powierzchni 120 m2. Wybrano dwa przykłady spełniającej kolejno standardy energetyczne WT 2014 i WT 2021, zaś za taryfę elektryczną przyjęto G12W w dystrybucji Tauronu.

 

 

W obu przypadkach zauważyć można różnicę w kosztach użytkowania gazu ziemnego i kotła elektrycznego na korzyść tego pierwszego: dla WT 2014 mowa tu zaledwie o 600 zł, zaś dla WT 2021 410 zł. Na przestrzeni całego roku nie jest to przesadną sumą.

Pamiętać należy jednak o tym, iż kocioł elektryczny nie jest jedynym urządzeniem wykorzystującym prąd. W zestawieniu znalazły się również statystyki dot. pomp ciepła. Zależnie od tego, jaki jest stosunek wykorzystania energii przez grzejniki a ogrzewanie podłogowe, taki będzie finalny roczny koszt. Domów budowane zgodnie ze standardem WT 2021 zwykle wykorzystują wyłącznie ogrzewanie podłogowe (choć w zestawieniu znalazło się również wyliczenie dla grzejników), zatem mowa tu aż o 1 850 zł oszczędności względem kotła gazowego kondensacyjnego. W przypadku domów o standardzie WT 2014 najczęściej zauważa się wykorzystywanie zarówno grzejników, jak i ogrzewania podłogowego. Zakładając, że to drugie spełnia 70% pełnego zapotrzebowania, łatwo wyliczyć końcową kwotę, czyli 3 434 zł. To wciąż niemal 3 000 zł oszczędności względem gazu!

Warto mieć na uwadze, iż są to wartości uzyskane dla wybranego przykładu o danym zapotrzebowaniu rocznym i konkretnym dobowym zużyciu wody. Analizy na własne potrzeby można dokonać dzięki wspomnianemu kalkulatorowi opracowanemu przez Pawła Lachmana z portalu portpc.pl.

 

 

Zalety ogrzewania pompą ciepła

 

Tanie i efektywne ogrzewanie oraz ciepła woda to atuty pompy ciepła. Pompa ciepła wykorzystuje darmową energię cieplną powietrza oraz gruntu. Długa żywotność urządzeń pozwala cieszyć się pełną sprawnością przez dekady.

Należy pamiętać, że pompa ciepła to nie tylko ogrzewanie i ciepła woda. To również gwarancja przyjemnej atmosfery w upalne dni dzięki możliwości chłodzenia aktywnego. To wszystko dzięki jednemu systemowi, który jest łatwy w obsłudze.

Proekologiczność pomp ciepła przemawia na ich korzyść i udowadnia wyższość nad innymi urządzeniami. To wszystko dzięki zerowej emisji dwutlenku węgla. Neutralny wpływ na faunę i florę czyni pompy ciepła nieszkodliwym źródłem pozyskiwania energii.

Chcąc poprawić wydajność energetyczną domu, warto wybrać produkt pewny, bezpieczny i ekologiczny. Odpowiednie urządzenie zapewnia nie tylko wydajność, lecz również szereg innych zalet. Niezwykle istotna jest gwarancja komfortowego użytkowania i prosty interfejs, dzięki któremu każdy użytkownik, niezależnie od wieku, poradzi sobie z obsługą. To wszystko daje nam pompa ciepła.

 

Pompa ciepła Panasonic

Firma Panasonic niewątpliwie przoduje w branży ogrzewania i chłodzenia. Oferowane przez nich produkty serii Aquarea to jedne z najbardziej wydajnych pomp ciepła powietrze-woda, spełniających potrzeby każdego budownictwa – zarówno modernizowanego, jak i nowego. Wszystko zależy od doboru odpowiedniego modelu.

Sztandarowym urządzeniem jest pompa Aquarea T-CAP. Jej specyfikacja pozwala na montaż w każdym typie budownictwa. Oferowana jest w trzech wariantach – split, monoblok oraz All-In-One, dzięki czemu użytkownik sam może zdecydować, ile miejsca wewnątrz domu, a ile na zewnątrz chce przeznaczyć dla urządzenia. W związku z powyższym Panasonic staje naprzeciw potrzebom każdego zainteresowanego, obawiającego się, że w jego domu nie znajdzie się wystarczająco dużo miejsca do montażu jednostki.

Pompy T-CAP charakteryzuje najwyższa wydajność pracy przy skrajnie niskich temperaturach otoczenia (do -20°C). W takich warunkach utrzymują temperaturę wody na poziomie nawet 65°C. Bezproblemowo współpracują z instalacją fotowoltaiczną, co podnosi sprawność układu i redukuje negatywny wpływ na środowisko. Przy odpowiednim doborze komponentów połączenie pompy i fotowoltaiki skutkuje brakiem opłat za energię elektryczną, ogrzewanie oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła działa wówczas niemalże za darmo.

 

Pompa ciepła Mitsubishi

Mitsubishi Electric to jeden ze światowych liderów produkcji i sprzedaży rozwiązań grzewczych i chłodniczych o szerokiej gamie zastosowań. Pompy ciepła powietrze-woda serii Ecodan należą do klasy efektywności A+++ w trybie grzania oraz A+ w trybie przygotowywania ciepłej wody. Ponadto charakteryzują się najwyższą wydajnością spośród wszystkich pomp dostępnych na rynku. Systemy zdolne są do pracy z pełną mocą nawet przy temperaturze zewnętrznej  –28°C.

Pompy ciepła Ecodan współpracują z aplikacją MELCloud, która umożliwia zarządzanie z poziomu smartfona, tabletu lub komputera. Użytkownicy mają do dyspozycji aplikację instalowaną na urządzeniu mobilnym lub dostęp z poziomu przeglądarki internetowej.

Co jest jednak największą zaletą i cechą charakterystyczną pomp Mitsubishi (i w tym sztandarowego modelu Zubadan)? Niewątpliwie autoadaptacja. Funkcja ta pozwala na dostosowywanie temperatury zasilania na podstawie rzeczywistej oraz szacunkowej przyszłej temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku. Przy tym wszystkim jest w stanie “uczyć się” nawyków użytkownika i unikać sytuacji, w której dana temperatura zostaje osiągnięta zbyt szybko lub nie jest zgodna z jego wymaganiami.

 

 

Dotacje i dofinansowania: pompa ciepła

 

Mimo udowodnionej opłacalności oraz szybkiego zwrotu inwestycji, koszty związane z założeniem pompy ciepła na pierwszy rzut oka mogą niepokoić. Wahanie się jest zupełnie niepotrzebne – istnieje szereg atrakcyjnych dotacji. W ten sposób organizacje rządowe udzielające dofinansowania przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2, co jest głównym założeniem zakazu wykorzystywania paliw nieodnawialnych w ciepłownictwie.

 

Czyste powietrze

Nadrzędnym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W związku z powyższym beneficjent może nie tylko otrzymać dofinansowanie montażu pompy ciepła powietrze-woda, lecz również instalacji PV przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła. Poniżej zamieszczone zostały szczegóły dotyczące poszczególnych inwestycji:

Fotowoltaika:

  • dotacja przyznawana jedynie przy jednoczesnej likwidacji nieefektywnego źródła ogrzewania,
  • mikroinstalacje o mocy od 2–10 kW,
  • montaż nowej instalacji (nie rozszerzanie już istniejącej), wykonanej z komponentów wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed datą montażu.

 

Pompy ciepła:

  • dla pomp spełniających wymagania efektywności energetycznej klasy minimum A+.

 

 

 

 


 

W House Solutions dbamy nie tylko o jakość naszych usług, lecz również zdejmujemy z ramion naszych klientów ciężar formalności. To nasi konsultanci zajmują się przygotowaniem dokumentacji, dzięki której klient może skorzystać z dotacji. Niemniej program Czyste Powietrze nie jest jedynym, dzięki któremu wymiana źródła ciepła przestaje być finansowym obciążeniem. Na prośbę klienta gotowi jesteśmy wnioskować o dodatkowe środki z lokalnych programów.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Wystarczy wypełnić formularz, aby móc cieszyć się najlepszą energią!Masz więcej pytań dotyczących pomp ciepła?

 

Nasi konsultanci rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości!