Fotowoltaika bez tajemnic – kto najczęściej instaluje panele?

Ogromna popularność paneli fotowoltaicznych na rynku polskim sprawiła, że coraz więcej inwestorów decyduje się na instalację fotoogniw w prywatnych gospodarstwach domowych. Oznacza to nie tylko przyrost nowych rozwiązań technologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii, ale i coraz obszerniejszą wiedzę na temat działania i skuteczności mikroinstalacji. Właściciele domowych elektrowni słonecznych przekonują, że jest to doskonała i opłacalna inwestycja, która zaprocentuje po zainstalowania modułów PV.

 panele fotowoltaiczne

Montaż fotowoltaiki w pakiecie z panelami PV

Aby uniknąć problemów z montażem i prawidłowym umiejscowieniem paneli fotowoltaicznych, zaleca się, żeby projekt od samego początku był prowadzony przez wykwalifikowanych fachowców od fotowoltaiki. Daje to pewność na bezpiecznie podłączenie modułów i przede wszystkim – pozwala określić parametry dedykowane dla gospodarstwa czy budynku. Wielu inwestorów, którzy zdecydowali się na samodzielny zakup paneli fotowoltaicznych, wybiera samodzielnie firmę czy instalatora do montażu. Na rynku wciąż obserwujemy działalność dystrybutorów fotowoltaiki, gdzie pomimo ogromnej popularności paneli słonecznych, nie wiąże się sprzedaży produktów z serwisową obsługą instalacyjną ogniw PV i profesjonalną konsultacją wszelkich elementów czy szczegółów instalacji fotowoltaicznej. 

Rynek jest coraz lepiej wyedukowany, coraz częściej znalezienie wykwalifikowanego montera znajduje się po stronie sprzedawcy paneli PV, który gwarantuje ogniwa wysokiej jakości i profesjonalną pomoc doradczą, instalacyjną oraz serwisową. Decydując się na zakup paneli fotowoltaicznych, warto szukać partnera, który zapewni nam kompleksową obsługę od “A” do “Z” w zakresie inwestycji solarnej. Z uwagi na specyfikę całej instalacji fotowoltaicznej i konieczność ustawienia stosownych parametrów technicznych nie zaleca się samodzielnego montażu paneli PV.

Inwestujesz w fotoogniwa? Wybierz doświadczonych specjalistów od fotowoltaiki!

Montaż paneli fotowoltaicznych może wydawać się prosty. Zaleca się, aby instalacją modułów PV zajmowali się specjaliści posiadający wiedzę niezbędną do prawidłowego podłączenia i funkcjonowania fotoogniw. Wydajność domowej elektrowni słonecznej i efektywność pracy modułów słonecznych zależy od zainstalowania osprzętu i precyzyjnego określenia parametrów optymalnych dla naszego gospodarstwa czy budynku. W praktyce montaż paneli PV nie zawsze oznacza umieszczenia ich na dachu i przede wszystkim uwzględnia skonfigurowanie oprzyrządowania wspomagającego moduły zasilane energią słoneczną 

Kupując panele PV zwykle nie posiada się pełnej wiedzy. Warto zdać się na doświadczenie specjalistów od fotowoltaiki, którzy doradzą wybór optymalnych modułów i określą zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dzięki temu możliwe będzie ustawienie takich parametrów technicznych instalacji fotowoltaicznej, które będą w stanie zapewnić fotowoltaice maksymalny uzysk energetyczny przez cały rok. Monter zajmujący się instalacją paneli PV określi też potencjalne przeszkody znajdujące się w polu oddziaływania promieni słonecznych na moduły PV

Instalacja fotowoltaiczna – czy konieczne są uprawnienia do montażu? 

Pomoc profesjonalisty zawodowo zajmującego się montażem paneli fotowoltaicznych jest istotna ze względu na to, że moduły PV generują wysokie napięcie. Dlatego nie zaleca się, aby inwestorzy samodzielnie mocowali fotowoltaikę i ustawiali jej parametry bez pełnej wiedzy oraz w sytuacji braku odpowiednich uprawnień do pracy z urządzeniami podłączonymi do instalacji elektrycznej. Pomoc techników jest zasadna także z tego względu, że mogą zaświadczyć o prawidłowym i bezinwazyjnym montażu całej instalacji solarnej, bez ryzyka uszkodzenia modułów.

Monter zajmujący się montażem mikroinstalacji fotowoltaiki powinien posiadać wiedzę w zakresie OZE i wykazywać się znajomością specyfikacji technicznych fotowoltaiki. Instalator powinien też mieć doświadczenie w pracy z modułami PV udokumentowane odpowiednimi uprawnieniami i zrealizowanymi projektami. Osoba skierowana do montażu paneli PV na dachu naszego domu powinna posiadać oficjalny certyfikat w zakresie instalacji urządzeń solarnych lub świadectwo zezwalające jej do uprawnionego zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci w zakresie dozoru kontrolno-pomiarowego. Dokumenty potwierdzające umiejętności i certyfikaty powinien wydać Urząd Dozoru Technicznego. Dodatkowo monter, aby zapewnić sobie i nam bezpieczeństwo podczas montażu fotowoltaiki, musi mieć udokumentowane uprawnienia budowlane do zajmowania się instalacją sieci oraz urządzeń (w tym) instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Informacje podane w naszym poradniku są jedynie poglądowe. Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania Klientów.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!