Fotowoltaika – co zrobić z nadwyżką energii?

Popularność systemów fotowoltaicznych w ostatnich latach wyraźnie wzrasta, co może wiązać się nie tylko z rosnącymi kosztami energii elektrycznej, ale i możliwościami, jakie dają nam domowe elektrownie słoneczne. Okazuje się bowiem, że odnawialne źródła energii to nie tylko ekologiczne, ale i opłacalne rozwiązanie, które pozwala nie tylko wytwarzać ilość energii elektrycznej zaspokajającą potrzeby energetyczne naszego domu, ale także ją magazynować i sprzedawać. Co zatem zrobić z nadmiarem pozyskanej za pomocą paneli fotowoltaicznych energii i w jaki sposób rozliczyć jej nadwyżkę?

House Solutions Zielona Energia

Ustawa o odnawialnych źródłach energii a sprzedaż energii z fotowoltaiki

1 lipca 2016 roku weszła w życie podpisana 28 czerwca 2016 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) regulująca zasady dotyczące sprzedaży prądu elektrycznego do sieci. W ustawie znalazły się istotne i bardzo korzystne dla Prosumenta zapisy pozwalające na sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Na ich podstawie gospodarstwa domowe, podmioty należące do sektora publicznego, Kościół oraz wiele innych instytucji korzystających z własnych instalacji fotowoltaicznych będą mogły formalnie rozliczać się z nadwyżek energetycznych na podstawie tzw. Systemu „Opustów”.

System „Opustów” zakłada, że właściciele prywatnych instalacji fotowoltaicznych będą mogli wysyłać nadmiar wyprodukowanej energii do sieci energetycznej i w ten sposób ją magazynować, aby w czasie mniejszych przychodów domowej elektrowni słonecznej móc z niej ponownie bezpłatnie skorzystać. W praktyce oznacza to, że w rozliczeniu rocznym instalacje o mocy do 10 kWp będą mogły odzyskać z publicznej sieci energetycznej 80% oddanej energii (a więc 0,8 kWh za każdą 1 kWh), zaś instalacje o mocy wyższej niż 10 kWp, ale mniejszej niż 50 kWp, będą mogły odzyskać z sieci 70%  oddanej energii.

Sprzedaż energii elektrycznej do sieci

W 2016 roku, zgodnie z zapisem nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzono przepisy o bilansowaniu energii elektrycznej pozyskiwanej przez instalacje fotowoltaiczne. W praktyce oznacza to, że Prosumenci nie mogą sprzedawać energii elektrycznej do sieci publicznej, a jedynie odzyskiwać jej nadwyżkę w postaci 80% pozyskanej energii elektrycznej w rozliczeniu rocznym przy instalacjach o mocy mniejszej niż 10 kW i 70% w przypadku instalacji o mocy przekraczającej 10 kW (ale mniejszej niż 50 kWp).

Obowiązek zakupu energii elektrycznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o odnawialnych źródłach energii obowiązkiem zakupu energii pozyskanej dzięki systemom fotowoltaicznym obarczony jest sprzedawca powołany do tego celu przez Urząd Regulacji Energetyki. Transakcja odbywa się na podstawie umowy o sprzedaży energii elektrycznej, a rozliczenie jest regulowane na podstawie szacowania bilansu energii wysłanej oraz pobranej z sieci pomiędzy wytwórcą a sprzedawcą.  

Zgodnie z Ustawą z 2016 roku sprzedawca, który nie wywiązuje się z obowiązku zakupu energii, podlega karze pieniężnej regulowanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Informacje podane w naszym poradniku są jedynie poglądowe. Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania Klientów.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!