Fotowoltaika. Zmiany od 19 września 2020

19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która wraz z przepisami procesu inwestycyjno-budowlanego wprowadziła także nowe zasady montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW. Od tej pory inwestorzy decydujący się na zakup i montaż fotowoltaiki będą musieli skonsultować jej projekt pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych z rzeczoznawcą budowlanym.

zmiany w prawie budowlanym fotowoltaika

Fotowoltaika. Co się zmienia

Najważniejszą zmianą w instalacjach fotowoltaicznych, którą wprowadzają nowe przepisy Prawa budowlanego, jest obowiązek uzgodnienia projektu montażowego fotowoltaiki z rzeczoznawcą budowlanym ze specjalizacją w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Obowiązek ten dotyczy mikroinstalacji PV o mocy powyżej 6,5 kW, które mają być zamontowane na budynkach istotnych pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

Co ważne, według nowych przepisów właściciel instalacji fotowoltaicznej jest zobligowany po zakończeniu budowy mikroinstalacji zgłosić ją do organów Państwowej Straży Pożarnej właściwych miejscu zamontowania paneli PV. Obowiązek zgłoszenia elektrowni słonecznej jest niezależny od tego, na jakiej płaszczyźnie zostały zamontowane moduły PV. 

Panele fotowoltaiczne. Kiedy nie trzeba pozwolenia na budowę

Istotnym zapisem dotyczącym fotowoltaiki, który znalazł się w znowelizowanym Prawie budowlanym, są przepisy zwalniające inwestorów z obowiązku ubiegania się o pozwolenie na budowę mikroinstalacji. Pozwolenia na budowę nie wymaga się przy montażu:

  • pomp ciepła,
  • wolnostojących kolektorów słonecznych,
  • mikroinstalacji biogazu rolniczego,
  • urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW.

Ustawa zaznacza jednak, że w razie instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kW obowiązuje nakaz sprawdzenia projektu przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Uwaga! Jeżeli fotowoltaika przekracza moc 50 kW, inwestor musi przed jej instalacją:

  • otrzymać pozwolenie na budowę,
  • otrzymać opinię rzeczoznawcy budowlanego w kwestii bezpieczeństwa pożarowego,
  • zgłosić mikroinstalację do Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany w fotowoltaice. Termin wejścia przepisów w życie

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane weszła w życie 19 września 2020 roku i obejmuje projekty inwestycyjne rozpoczęte po tym terminie. Oznacza to, że instalacje fotowoltaiczne, na których montaż inwestor uzyskał pozwolenie przed 19 września 2020 roku, nie będą normowane nowymi przepisami, czyli będą podlegały starym przepisom. To samo dotyczy wszystkich wszczętych przed tym dniem postępowań klasyfikacyjnych fotowoltaiki, nawet jeżeli nie zostały jeszcze rozpatrzone lub zakończone.

Panele PV. Zabezpieczenie przed pożarem

Ochronę instalacji PV przed pożarem warunkują przede wszystkim najlepszej jakości materiały oraz sprawdzony producent paneli fotowoltaicznych, który zapewni fachowy montaż fotowoltaiki. Istotne w tej kwestii jest nie tylko odpowiednie zabezpieczenie instalacji, ale i jej prawidłowe i częste monitorowanie. Najważniejszą kwestią jest jednak zainstalowanie paneli PV według wytycznych projektowych i za pomocą narzędzi certyfikowanych, przeznaczonych do tej konkretnej instalacji słonecznej. Kwestią techniczną chroniącą naszą domową elektrownię słoneczną przed pożarem jest też zastosowanie odpowiednich urządzeń i łączy zapobiegających zwarciom i rozprzestrzenianiu się ognia. Służą do tego wyłączniki oraz bezpieczniki przeciwpożarowe odcinające dopływ napięcia elektrycznego do modułów w razie pożaru. Wskazane jest też użycie zgodnych z całą instalacją PV wtyczek i złączy oraz urządzeń odgromowych.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!