Nowe dofinansowanie dla rolników 2024

 

Nowe dofinansowanie dla rolników 2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków dla rolników. W dniach 25 styczeń – 23 luty 2024r. beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie  dla rolników w obszarze inwestycji w rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych. 

Kto może skorzystać z dofinansowania dla rolników?

Pomoc może być przyznana rolnikom, którzy są osobami fizycznymi lub prawnymi, lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jak również wspólnikom spółki cywilnej prowadzącym działalność rolniczą w ramach spółki.

Co należy spełnić, aby skorzystać z Programu?

Warunkiem koniecznym jest odbycie szkolenia z efektywności energetycznej lub zobowiązanie do ukończenia kursu. Szkolenie powinno zostać ukończone w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

Co dokładnie obejmuje dotacja?

Program obejmuje trzy obszary inwestycyjne: 

A – budowę biogazowni rolniczych, 

B – zakup oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem – instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii, kolektory słoneczne, pompy ciepła, magazyny ciepła, systemy zarządzania przepływami energii)

C – inwestycje poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu lub stropu, zakup świetlików dachowych, docieplenie podłóg, zakup okien lub drzwi zewnętrznych lub bram wjazdowych, zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy, zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła, zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED, zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią)

Jaka jest maksymalna kwota pomocy?

Wsparcie finansowe w formie refundacji obejmuje do 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a maksymalna pomoc to 1,5 mln zł dla obszaru A i 200 tys. zł dla obszarów B i C.

Łączny limit pomocy dla jednego beneficjenta wynosi, odpowiednio: A i B – 1,5 mln zł; A i C – 1,7 mln zł; B i C – 400 tys. zł; A, B i C – 1,7 mln zł. 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie dla rolników?

Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. House Solutions skutecznie i kompleksowo przeprowadza Klientów przez proces pozyskania dofinansowania oraz realizacji dla inwestycji zgodnych z Regulaminem w obszarze B i C.
W celu konsultacji, zapraszamy do kontaktu

https://house-solutions.pl/kontakt/ 
+48 732 732 252
biuro@house-s.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferowanych przez nas rozwiązań?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!