Panele fotowoltaiczne i fotowoltaika – kiedy i jak się opłaca?

Popularność paneli fotowoltaicznych, którą można zaobserwować w ostatnich latach, wiąże się nie tylko z dobrymi opiniami na temat fotowoltaiki, ale także rosnącą świadomością społeczeństwa na temat ochrony środowiska i oszczędzania energii. Coraz więcej inwestorów decydujących się na montaż fotoogniw docenia możliwość uniezależnienia się od dostawców energii elektrycznej i ograniczenia opłat za prąd. W perspektywie rosnących cen energii elektrycznej jest to o tyle istotne, że fotowoltaika pozwala znacznie ograniczyć wydatki związane ze zużyciem prądu i sprowadzić je wyłącznie do opłat stałych. Jakie są opinie o modułach PV i kiedy instalacja faktycznie się opłaca?

Instalacje fotowoltaiczne

Opłacalność paneli fotowoltaicznych – kiedy?

Do rosnącej popularności fotowoltaiki, obok obietnicy opłacalności systemu, przyczynił się wzrost świadomości społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii. Inwestorzy zaczęli doceniać nie tylko możliwość znacznego obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej, ale także ekologiczny wymiar działania paneli PV. System fotowoltaiczny, w odróżnieniu od tradycyjnych elektrowni energetycznych, nie generuje do atmosfery szkodliwych substancji i pozwala całkowicie wyeliminować emisyjność gazów i spalin. Fotowoltaika pozwala przy tym uniezależnić się od dostaw prądu z zakładów energetycznych, a tym samym uwolnić się gospodarstwu domowemu od odgórnie narzuconych cen prądu.

Aby jednak panele PV były w pełni opłacalne i przynosiły nam maksymalny uzysk energetyczny, musimy pamiętać o odpowiednich warunkach do instalacji. Na efektywność i skuteczność całego systemu wpływa nie tylko wybór odpowiedniego oprzyrządowania, ale przede wszystkim miejsce montażu fotoogniw i prawidłowy dobór ich mocy. Efektywność fotowoltaiki zależy przede wszystkim od dobrego nasłonecznienia paneli, dlatego każde niekontrolowane zacienienie modułów PV będzie obniżało ich wydajność. W konsekwencji spadku mocy instalacji słonecznej będzie się też wydłużał czas zwrotu kosztów całej inwestycji, który w chwili obecnej w optymalnych warunkach może wynieść nawet tylko 6 lat.

Fotowoltaika – obniżenie kosztów i oszczędności

Opłacalność fotowoltaiki, która pozwala realnie obniżyć koszty prądu i wygenerować znaczne oszczędności, przyczyniła się w ostatnich latach do wzrostu zainteresowania OZE. Podstawowym kryterium przemawiającym za atrakcyjnością paneli PV była nie tylko okazja do uniezależnienia się od ogólnych dostawców energii elektrycznej, ale przede wszystkim możliwość produkowania wystarczającej ilości prądu do zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego. Szybki zwrot inwestycji, który przy odpowiednich warunkach instalacyjnych może nastąpić nawet po 6 latach od zakupu paneli PV, sprawia, że inwestorzy, chętnie decydują się na montaż modułów, które są dla nich dużo bardziej opłacalne niż korzystanie z zasobów zakładu energetycznego. Jeżeli moc ogniw PV jest prawidłowo dobrana do warunków nasłonecznienia i realnych potrzeb gospodarstwa, może ono nie tylko całkowicie uniezależnić się od sieci energetycznej, ale i magazynować nadwyżki wyprodukowanego prądu.

Co istotne, jeżeli instalacja PV jest w stanie całkowicie zasilić gospodarstwo domowe bez konieczności dodatkowego poboru prądu z zakładu, wówczas inwestor ponosi jedynie roczne opłaty stałe, które wynoszą około 150 zł.

Zgromadzone w ten sposób zapasy energetyczne nie tylko znacznie obniżają koszty. Pozwalają też uruchamiać zasoby zimą, kiedy całkowite nasłonecznienie modułów jest dużo niższe niż latem. Prąd pochodzący z fotoogniw może dzięki temu zaspokajać potrzeby gospodarstwa domowego przez cały rok. Oznacza to, że fotowoltaika może generować oszczędności i znacznie obniżać koszty prądu już od chwili jej zainstalowania i uruchomienia. Co istotne, za opłacalnością fotowoltaiki przemawiają także dostępne dla inwestorów dofinansowania, np. program rządowy Mój prąd, ulgi podatkowe i system opustów, które wspomagają prosumentów w inwestycji w odnawialne źródła energii.

Panele fotowoltaiczne – magazynowanie prądu się opłaca

Jedną z zalet fotowoltaiki jest możliwość magazynowania nadwyżki prądu na zasadzie opustów. Jeżeli system PV działa poprawnie i wykazuje optymalną moc przetwarzania promieni słonecznych w energię elektryczną, inwestor może liczyć na to, że moduły wyprodukują więcej prądu, niż normalnie jest to konieczne do zasilenia całego gospodarstwa.

Nadwyżki prądu, które powstają zazwyczaj w lecie podczas bardzo silnego nasłonecznienia paneli, nie przepadają, ale są przesyłane do ogólnej sieci energetycznej. Tak magazynowane, mogą zostać wykorzystane przez właściciela instalacji PV przez najbliższy rok. Jest to szczególnie pomocne w okresie jesienno-zimowym, kiedy przepustowość  energetyczna paneli PV może być nieco mniejsza niż w okresie dużego nasłonecznienia. Inwestor nie musi wówczas korzystać z prądu pochodzącego z zakładu energetycznego, ale może wykorzystać własne zasoby. Prąd pochodzący z instalacji solarnej jest magazynowany przez zakład na zasadzie opustów. Jeżeli moc całej instalacji PV nie przekracza 10 kW, inwestor za 1 kWh może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy większej niż 10 kW inwestor ma prawo uzyskać zwrot energii w ilości 0,7 kWh za 1 kWh.

Informacje podane w naszym poradniku są jedynie poglądowe. Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania Klientów.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!