Zyskaj na instalacjach fotowoltaicznych – inwestuj z głową!

Wiele osób poszukuje metod na pomnażanie swojego majątku. Z jednej strony instytucje finansowe kuszą nas propozycjami zakładania lokat, kupowania obligacji skarbowych oraz dublowania kont oszczędnościowych, z drugiej zaś dostępne są proste i skuteczne rozwiązania – np. inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne. W przypadku posiadania konta oszczędnościowego kwestia rzeczywistego pomnożenia kapitału jest dyskusyjna, zaś generowane zyski nie zawsze spełniają oczekiwania posiadaczy tych narzędzi finansowych.

Instalacje fotowoltaiczne

Narzędzia finansowe do oszczędzania – niepewny i mały zysk

Porównując fotowoltaikę i konto oszczędnościowe oraz inne narzędzia finansowe służące do oszczędzania, należy wskazać, iż założenie konta wiąże się z wpłacaniem na nie pewnych sum pieniędzy. Musi się to odbywać cyklicznie i co ważne, środki na koncie muszą pozostać nienaruszone. Aby wygenerować dochód rzędu kilkunastu tysięcy złotych, należy wpłacić około 10 000 do 20 000 złotych przez okres minimum 25 lat. Wówczas to na naszym koncie pojawia się kwota 30 374 złotych, z której dodatkowo trzeba odprowadzić należny podatek. Kwota zysku jest mała i niepewna, zaś zamrożenie kapitału powoduje, że środki finansowe latami zalegają na koncie oszczędnościowym.

Fotowoltaika – lepsza niż oszczędzanie w banku

Inwestowanie w OZE jest popularne nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. To inwestycja pewna, bowiem źródła energii odnawialnej są niewyczerpalne i łatwo dostępne. Co ważne, ich wytworzenie nie wiąże się z ogromnymi kosztami eksploatacji, co ma miejsce w przypadku budowania rafinerii naftowej czy kopalni węgla kamiennego. Ponadto zapotrzebowanie na energię elektryczną w tańszej wersji jest coraz większe. Przedsiębiorstwa, koncerny i osoby prywatne coraz częściej poszukują metod na cieszenie się z ekologicznej oraz tańszej energii elektrycznej, która nie generuje tak wysokich wydatków, jak ma to miejsce w przypadku uzależnienia od państwowych dystrybutorów. Rozwiązanie to stosują światowe koncerny, np. Starbucks Coffee Company korzystało z odkupywania zasobów zielonej energii dla potrzeb prowadzenia swojego biznesu, czyli sieci kawiarni zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie itd.

Produkcja i odsprzedaż darmowej energii, która pochodzi z własnej elektrowni, to biznes opłacalny oraz pewny, gdyż zysk liczony będzie przez długie lata. Jest to rozwiązanie dla każdego – bez względu na umiejętności zarządzania, posiadany kapitał czy też zaplecze sprzętowe. Pewną wadą może być koszt założenia instalacji fotowoltaicznej, ale przy odpowiednim doradztwie problem ten można rozwiązać poprzez skorzystanie z dofinansowania ze środków unijnych czy też korzystnego kredytowania.

Co zrobić, aby zacząć produkować własną energię elektryczną i móc na niej zarabiać?

Warto zaznaczyć, że koszt budowy farmy fotowoltaicznej dla przeciętnego człowieka, który pragnie zarabiać na produkowaniu ekologicznej energii, wynosi około 270 000 złotych brutto. Farma jest w stanie rocznie wyprodukować około 38000 kWh prądu. Przyjmując szacunkowo, że cena za 1 kWh utrzymuje się na poziomie około 1,1 złotych, mikroinstalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować prąd o wartości 40 000 złotych. Osobie, której nie stać na wydatek rzędu prawie 300 000 złotych, można polecić budowę farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej 10 kW, która kosztuje około 65 000 złotych. W każdym przypadku kosztami stałymi dla osoby zakładającej minielektrownię domową (w której wyprodukowany prąd pochodzący z promieniowania słonecznego podlegać będzie odsprzedaży do sieci lokalnej) jest wykup ubezpieczenia takiej farmy, jak również obowiązkowy serwis i pomiary elektryczne instalacji. Koszty tego typu przedsięwzięć nie są duże i oscylują w granicach 1000 – 2000 złotych rocznie.

W przypadku fotowoltaiki mamy pewność, że posiadane środki – czyli darmowa i niewyczerpalna energia elektryczna – nigdy się nie skończą oraz mogą zapewnić nam stały dochód na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Informacje podane w poradniku są poglądowe, poszczególne konkretne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania danego Klienta.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!