Dla firm fotowoltaika w leasingu

Rosnące ceny prądu i atrakcyjne oferty dofinansowania fotowoltaiki sprawiły, że zainteresowanie panelami fotowoltaicznymi stale wzrasta, wymuszając niejako nowe rozwiązania systemowe i dotacyjne. Coraz częściej okazuje się, że duże firmy inwestujące w farmy fotowoltaiczne decydują się na kredyty inwestycyjne lub pożyczki leasingowe. Te drugie są o tyle opłacalne, że wspomagają szybszy zwrot kosztów zakupu instalacji PV, dzięki czemu fotowoltaika zarabia na siebie właściwie od samego początku.

Czym jest leasing fotowoltaiki dla firm?

Leasing fotowoltaiki dla firm. To się opłaca!

Finansowanie fotowoltaiki w leasingu jest dla przedsiębiorcy i opłacalne, i bardzo wygodne. Zazwyczaj banki i instytucje finansowe oferujące kredyt na zakup paneli PV gwarantują możliwie najprostsze formalności i wspomagają inwestora w wyborze autoryzowanego dostawcy fotowoltaiki. Aby otrzymać leasing na instalację fotowoltaiczną, właściciel firmy składa wniosek o leasing i dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli wartość instalacji fotowoltaicznej przekracza 100 tys. zł, inwestor musi dodatkowo złożyć dokumenty finansowania firmy za bieżący i poprzedni rok działalności. Jeżeli wartość farmy solarnej nie przekracza 100 tys. zł, do wniosku dołącza się oświadczenie majątkowe.

Fotowoltaika w leasingu dla firm oprócz korzyści związanych ze znacznie skróconymi formalnościami, ma jeszcze jedną ważną zaletę – właściwie od chwili uruchomienia zarabia sama na siebie. Inwestor korzystający z pożyczki leasingowej jest wprawdzie obciążony ratami kredytu, ale nie są one aż tak odczuwalne jak raty zwykłej pożyczki konsumenckiej. Co istotne, raty leasingu na fotowoltaikę mogą być włączone w koszty działalności gospodarczej inwestora.

Obecnie na rynku dostępne są trzy formy leasingu fotowoltaiki dla firm:

  • leasing finansowy
  • leasing operacyjny
  • pożyczka leasingowa

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny na fotowoltaikę polega na użytkowaniu przez inwestora paneli PV na zasadach spłaty rat kredytowych. Podobnie jak w standardowym leasingowaniu środka trwałego fotowoltaika pozostaje własnością leasingodawcy (np. banku), który udostępnia właścicielowi firmy moduły fotowoltaiczne w zamian za comiesięczną opłatę ratalną. Leasing operacyjny na moduły słoneczne jest o tyle korzystny dla inwestora, że nie wymaga od niego dużych nakładów finansowych od samego początku, a raty stałe inwestor może zaksięgować jako koszty uzyskania przychodu. W tym wypadku leasingodawca ma prawo do amortyzacji fotowoltaiki, która dla paneli PV wynosi 10% i musi trwać minimum 4 lata.

W czasie obowiązywania umowy leasingu operacyjnego na fotowoltaikę panele PV pozostają własnością leasingodawcy. Leasing operacyjny jest jedną z najpopularniejszych form finansowania fotowoltaiki dla firm nie tylko ze względu na atrakcyjne warunki, ale i sprawne procedury aplikacyjne.

Leasing finansowy

Przedsiębiorca, któremu przyznano leasing finansowy na fotowoltaikę, staje się właścicielem paneli PV po wpłacie ostatniej raty kredytowej. Jest to zatem forma standardowego kredytu zaciągniętego na potrzeby instalacji solarnej. Leasing finansowy nie określa czasu trwania umowy, której warunki inwestor może dostosować do swoich potrzeb. Co jednak istotne, leasingobiorca jest zobligowany do uiszczenia opłaty inicjalnej w postaci pierwszej raty oraz podatku VAT naliczonego od wartości całej instalacji PV. Właściciel fotowoltaiki może jednak ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów podatku VAT w postaci jednorazowej transzy z urzędu skarbowego. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego panele PV w leasingu finansowym dla firm są amortyzowane przez leasingobiorcę.

Pożyczka leasingowa

Jest to rodzaj kredytu na fotowoltaikę udzielanego nie przez bank, a przez firmę leasingową. Inwestor ubiegający się o pożyczkę leasingową na panele PV otrzymuje za ich zakup fakturę VAT, co otwiera mu drogę do ubiegania się o dalsze dotacje lub zwrot kosztów części inwestycji. Po podpisaniu umowy kredytobiorca jest zobowiązany do wpłaty czynszu inicjalnego, czyli pierwszej raty kredytu na fotowoltaikę, która jest jednocześnie tzw. kosztem podatkowym. Dzięki temu właściciel fotowoltaiki nie musi płacić podatku VAT na rzecz firmy leasingowej. Jeżeli dojdzie do zwrotu podatku z urzędu skarbowego, można zastosować tzw. ratę balonową, to znaczy, że inwestor spłaca początkowo odsetki, a do spłaty kapitału dochodzi dopiero pod koniec umowy pożyczkowej. Wtedy także właściciel fotowoltaiki wpłaca ostatnią część odsetek. W pożyczce leasingowej amortyzacja fotowoltaiki leży po stronie pożyczkobiorcy.

Informacje podane w naszym poradniku są jedynie poglądowe. Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań oraz zapotrzebowania Klientów.Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!