„Moja elektrownia wiatrowa” nowy program rządowy

W czasach kiedy priorytetem staje się dbałość o środowisko, gospodarstwa domowe mają szansę skorzystać z nowego, innowacyjnego programu rządowego o nazwie „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Dofinansowanie to nie tylko wspiera mikroelektrownie wiatrowe, ale także promuje autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej. 

Główne założenia programu “Moja Elektrownia Wiatrowa”

Program zakłada dofinansowanie na zakup i montaż domowych siłowni wiatrowych oraz domowych siłowni wiatrowych z magazynem energii elektrycznej. Głównym celem programu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii. 

Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej dysponuje budżetem wynoszącym imponującą sumę 400 000 000 zł, finansowanym ze środków unijnych z Funduszu Modernizacyjnego. Realizacja celów planowana jest na lata 2024-2029, z naborem wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania dedykowanej puli środków. 

Co obejmuje dofinansowanie do “wiatraków”?

Dofinansowanie w ramach programu obejmuje: instalacje wiatrowe oraz magazyny energii elektrycznej. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50%, ale nie więcej niż 30 000 zł na jedną instalację wiatrową oraz nie więcej niż 5000 zł na 1 kW mocy. Moc mikroelektrowni nie może być większa niż 20 kW. Dla magazynów energii elektrycznej dofinansowanie wynosi również do 50%, ale nie więcej niż 17 000 zł na jeden magazyn energii elektrycznej, o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6000 zł na 1 kWh. Łączna moc systemu nie może być większa niż 50 kW.

Kto może skorzystać z nowego dofinansowania “Moja Elektrownia Wiatrowa”?

Aby skorzystać z dofinansowania, beneficjenci muszą spełnić kilka warunków, m.in. zainstalować nowe urządzenia, zrealizować instalację zgodnie z prawem, oraz zobowiązać się do eksploatacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. Program skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. 

Należy pamiętać, że dofinansowanie nie obejmuje inwestycji: sezonowych budynków rekreacji indywidualnej, letniskowych ani gospodarczych. Również działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku wyklucza możliwość uzyskania dofinansowania. 

Terminy naboru do programu

NFOŚiGW nie podał jeszcze terminu startu naboru, jednak według zapowiedzi program „Moja Elektrownia Wiatrowa” zostanie uruchomiony w 2024 roku.

Program “Moja Elektrownia Wiatrowa” a House Solutions

Od lat wspieramy Klientów w pozyskiwaniu dofinansowań z różnych programów rządowych. Czego przykładem jest nasze zaangażowanie w programach Czyste Powietrze oraz Mój Prąd. Zachęcamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych gdzie poinformujemy o dacie startu programu oraz o najnowszych aktualnościach. 

W celu konsultacji lub przygotowania oferty, zapraszamy do kontaktu:
https://house-solutions.pl/kontakt/ 
+48 732 732 252
biuro@house-s.plChcesz dowiedzieć się więcej na temat oferowanych przez nas rozwiązań?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!